2012.10.03. – Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2012. október 3-án (szerda) 9.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ A ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII.16.) önkormányzati
rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

242/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Módosító javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetés
módosításához (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

236/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

 

3./ JAT akcióterületi tervének elfogadása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

237/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet

 

4./ Gubacsi dűlő KSZT (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

238/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

 

5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat
tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2012.(V.22.) önkormányzati rendeletének
módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

245/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ Javaslat a szeszes ital fogyasztásának és a káros, bódulatkeltésre alkalmas szer és anyag alkalmazásának
tiltott, közösségellenes magatartásként történő meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Zombory Miklós képviselő

248/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ Javaslat a Ferencvárosi Parkolási Kft-vel összefüggő döntések meghozatalára

Előterjesztő: Englóner Erzsébet ügyvezető igazgató

246/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet

 

8./ Javaslat a 279/2012. (VII.10.) sz. határozat módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

243/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ A Ferencvárosi Környezetvédelmi Közalapítvány kuratóriumi tagjának megválasztása

Előterjesztő: Csárdi Antal képviselő

225/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10./ SMIRA MÉDIA GUARD Kft. fellebezése a VVKB 286/2012. (VII:10.) sz. határozata ellen

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

240/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ A Ferencvárosi Közterület-felügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előterjesztő: Rimovszki Tamás Közterület-felügyelet igazgatója

Sz-536/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

 

12./ Bp. IX. ker. Börzsöny u. 4. szám alatti lakóház-felújítási pályázaton elnyert vissza nem térítendő támogatás
munkanemének módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-505/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

 

13./ Kulturális Misszió Intézet Alapítvány Bp. IX. Illatos u. 5. sz. alatt végzendő missziós tevékenység végzésére
közterület-használati hozzájárulás iránti kérelme

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-514/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ Közterület-használati megállapodás megkötésére irányuló kérelmek

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-515/2012. sz., Sz-516/2012. sz., Sz-517/2012. sz., Sz-518/2012. sz.Sz-519/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

15./ Közterület-használati díj tartozás részletekben történő megfizetése iránti kérelem

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-520/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Tájékoztatók:

 

1./Tájékoztató a FESZOFE Kft. telephelyén történt tűzesetről

Előterjesztő: Sebők Endre FESZOFE Kft. igazgatója

Sz-499/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
fedlap

 

2./ Tájékoztató a VVKB határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Martos Dániel elnök

Sz-532/2012. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)

 

Budapest, 2012. szeptember 28.

Martos Dániel s.k.
elnök

Top