2012.10.03. – Gazdasági Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ A ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII.16.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

242/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Állami köznevelési feladatok ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséhez kapcsolódó döntés meghozatala

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

232/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Módosító javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetés módosításához (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

236/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet 

 

4./ JAT akcióterületi tervének elfogadása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

237/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre); 1. sz. melléklet 

 

5./ Javaslat a Ráday Könyvesház bérleti szerződésének módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

249/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

6./ Javaslat a Ferencvárosi Parkolási Kft-vel összefüggő döntések meghozatalára

Előterjesztő: Englóner Erzsébet ügyvezető igazgató

246/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre); 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet 

 

7./ Beléptető rendszer kialakítása és bevezetése a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat fenntartású oktatási intézményekben

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

250/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

8./ Helyiség biztosítása a nemzetiségi önkormányzatok részére

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

231/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ Javaslat a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. működésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Előterjesztő: Mezey István képviselő

244/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10./ A Képviselőtestület 181/2012.(V.03.) számú határozatának módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

221/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ Bérleti díj fizetés szüneteltetési kérelmek

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-509-511/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

12./ Peren kívüli egyezség megkötése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-512/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

13./ Ingatlanok tulajdonjogának cseréje

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-508/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ Budapest, IX. ker., Üllői u. 19. 4. lépcsőház II. 1. (hrsz: 36835/0/A/57) szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-504/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15./ A részletfizetési kedvezménnyel megvásárolt Bp. IX., Ipar u. 3. II. 9. szám alatti lakás vételár hátralék törlesztő-részletének átütemezése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-502/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

16./ Lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-503/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

17./ Lakások bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-523/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

18./ Közös tulajdonú házfelügyelői lakás elidegenítése

Előterjesztő: Madár Éva mb. irodavezető

Sz-513/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

19./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, önkormányzati intézmények és az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok dolgozói részére szolgálati lakás juttatása

Előterjesztő: dr. Nagy Hajnalka jegyző

Sz-526/2012. sz. előterjesztés (helyszínen kerül kiosztásra)

 

Tájékoztató:

 

1./ Tájékoztató a GB határozataink végrehajtásáról

Előterjesztő: Kandolka László elnök

Sz-524/2012. sz. előterjesztés (Szervezési Csoportnál megtekinthető)

 

Budapest, 2012. szeptember 28.

 

Kandolka László s.k.

elnök

Top