2012.09.07. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendkívüli

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban -, József Attila Terv I. ütem” kiemelt projekt átdolgozott pályázati anyagának benyújtása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

213/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetés módosítása (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

207/2012. sz., 207/2/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

3./ Törvényességi észrevétel a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének a zöldfelületek és zöldterületek megóvásáról, fenntartásáról, használatáról és egyes fák védelméről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

szóló 16/2010. (VI.04.) önkormányzati rendelettel kapcsolatosan

199/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

4./ Törvényességi észrevétel a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012.(VI.12.) számú rendelettel kapcsolatban

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

208/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

5./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

211/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet

 

6./ Feladat ellátási szerződés megkötése

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

203/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ Patróna Hungariae – Együttműködési megállapodás

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

202/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ A Zenei Alapítvány – Concerto Budapest részére a 2011. évi költségvetési rendelet alapján nyújtott

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása

217/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ A Zenei Alapítvány – Concerto Budapest 2011. évi állami támogatás felhasználásáról benyújtott

beszámolójának elfogadása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

218/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10./ Javaslat a FEV IX Zrt. megbízási szerződésének módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

210/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ Javaslat a FESZOFE Kft. működésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

205/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

12./ Bp. IX., Ferenc krt. 2-4. fsz. 1. sz. alatti ingatlan 46/100-ad részének elidegenítési ügye

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

196/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

13./ Ráday u. 31/B fszt. I. sz. alatti ingatlan elidegenítése ügye

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

198/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ Királyhelmec testvérváros támogatási kérelme

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

206/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15./ Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására

Előterjesztő: Varga József alpolgármester

200/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

16./ Javaslat a József Attila-lakótelepen kihelyezendő térfelügyeleti kamera helyszínére

Előterjesztő: Görgényi Máté Részönkormányzat elnöke

201/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

17./ Javaslat a Weöres Sándor Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola igazgatójának lemondásával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

214/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

18./ Önkormányzati hatósági ügyek

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

204/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma testületi ülésen való napirendre vételét.

 

1./ Tájékoztató a Ferenc téri pavilonok hasznosítására kiírt pályázat eredményéről

Előterjesztő: Vörös Attila FEV IX. Zrt. elnök-vezérigazgató

209/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

2./ Tájékoztató Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata gazdálkodásának 2012. első féléves helyzetéről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

215/2012., 215/2/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

3./ Tájékoztató a kerületi küldött I. félévi munkájáról

Előterjesztő: Veres László képviselő

197/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Tájékoztató az önkormányzat 2011., 2012. évi pályázati tevékenységéről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

216/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Tájékoztató a Képviselőtestület 2012. január 1-jétől hozott határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: dr. Nagy Hajnalka jegyző

1/3/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Indokolás: 2012. július 18-án törvényességi felhívás érkezett Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatához, melyről érkezéstől számított 60 napon belül a Képviselőtestületnek döntenie kell. A határidőn belüli döntés meghozatala érdekében képviselőtestületi ülés összehívása szükséges.

 

Budapest, 2012. szeptember 3.

 

Bácskai János

polgármester

Top