2012.07.13. – Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2012. július 13-án (péntek) 8.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest – Ferencvárosi Evangélikus Egyházközség „Ferencvárosi Családi Napok – Evangélikusok
Ferencvárosért” c. programsorozat közterület-használati hozzájárulás iránti kérelme

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-436/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Indokolás:
Ferencvárosi Evangélikus Egyházközség közterületi-használati kérelmeket nyújtott be. A kérelem
elbírálásához bizottsági döntés szükséges.

 

Budapest, 2012. július 12.

Martos Dániel s.k.
elnök

Top