2012.07.10. – Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2012. július 10-én (kedd) 9.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Társasházankénti szelektív hulladékgyűjtés pályázat

Előterjesztő: Martos Dániel bizottsági elnök

Sz-405/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Bp. IX. ker. Mátyás u. 11. szám alatti lakóház-felújítási pályázaton elnyert vissza nem térítendő támogatás felhasználási határideje

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-406/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet

 

3./ Ferencvárosi Polgárőr Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Martos Dániel elnök

Sz-411/2012. sz. előterjesztés (helyszíni kiosztás)

 

4./ Közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmek

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-408/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Sz-409/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Indokolás:
A vendéglátó egységek a vendéglátó teraszokkal kapcsolatos közterületi-használati kérelmeket nyújtottak be. A kérelmek elbírálásához bizottsági döntés szükséges.

Budapest, 2012. június 22.

Martos Dániel s.k.
elnök

Top