2012.07.10. – Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építmény- és
telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) önkormányzati rendeletének módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
191/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Budapest IX. ker. Börzsöny u. 11-13. szám alatti rendőrörs felújítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
189/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ A FEV IX Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. átalakulás utáni végleges vagyonmérlegének
elfogadása

Előterjesztő: Vörös Attila elnök-vezérigazgató
180/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet

 

Tájékoztatók:

 

1./ Tájékoztató a Hűvösvölgyi tábor ügyében

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
193/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Indokolás:
A bizottság hatályos ügyrendjének I. pont – A bizottság működése, az ülésezés rendje – (2) bekezdése
szerint a bizottság a rendes üléseit a testületi ülést megelőző napon tartja, ezért a képviselőtestületi üléssel
azonos napon összehívott bizottsági ülés rendkívüli ülésnek minősül.

 

 

Budapest, 2012. július 4.

Pál Tibor s.k.
elnök

Top