2012.07.10. – Gazdasági Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a ferencvárosi
kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló rendelet megalkotására (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

154/3/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Javaslat a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének a lakások és helyiségek bérletére,
elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

178/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építmény- és
telekadóról szóló 40/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendeletének módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

191/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Bp. IX., Ferenc krt. 2-4. földszint 1. szám alatti ingatlan 46/100-ad részének elidegenítési ügye

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

188/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Javaslat a Hűvösvölgyi ingatlan hasznosításával kapcsolatban

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

194/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ A Zöld Válasz Egyesület tevékenységének közérdekűvé nyilvánítása és részükre nem lakás céljára szolgáló
helyiség biztosítása

Előterjesztő: Varga József alpolgármester

182/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ A FEV IX Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. átalakulás utáni végleges vagyonmérlegének
elfogadása

Előterjesztő: Vörös Attila elnök-vezérigazgató

180/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet 

 

8./ A Bp. IX. Üllői út 83. fszt. 1. sz. alatti szükséglakás átminősítése nem lakás céljára szolgáló helyiséggé,
valamint pályázat nélküli bérbeadása

Előterjesztő: Varga József alpolgármester

Sz-415/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ A Bp. IX., Soroksári u. 18. fszt. 2. és a Bp., IX., Üllői u. 89/C. III. 28/A. sz. alatti üres lakások pályázat útján
történő elidegenítése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-425/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10./ Lakások bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-412/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ Lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-424/2012., Sz-424/2/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

12./ Közös tulajdonú helyiség elidegenítése

Előterjesztő: Madár Éva mb. irodavezető

Sz-418/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

13./ Piaci lakások pályázatainak elbírálása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-429/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

14./ A Balázs B. u. 26/A. sz. alatti épület padlásterének (10 m2) bérbeadása mobil cellás távközlési bázisállomás
üzemeltetése céljára

Előterjesztő: Varga József alpolgármester

Sz-419/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15./ Gazdasági Bizottság GB 126/2012. (III.21.) sz. határozat 2. pontjának visszavonása

Előterjesztő: Madár Éva mb. irodavezető

Sz-416/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

16./ Méltányossági lakás kérelmek

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-426/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Tájékoztató:

1./ Tájékoztató a Hűvösvölgyi tábor ügyében

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

193/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Tájékoztató a 2012. május-június hónapokban meghirdetett ingatlanpályázatok eredményéről

Előterjesztő: Madár Éva mb. irodavezető

Sz-417/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Budapest, 2012. július 6.

 

Kandolka László s.k.

elnök

Top