2012.06.07. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Intézményvezetői pályázat

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

152/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 6/1997. (IV. 01.) önkormányzati rendelet megalkotására (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

132/2012. sz., 132/2/2012. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

3./ Az önkormányzat versenyeztetési eljárásának szabályairól szóló 19/2005.(VI.08.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

153/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Lakásrendelet módosítása (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

137/2012. sz., 137/2/2012. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

5./ Javaslat a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló rendelet megalkotására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

154/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ Javaslat a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet megalkotására

Előterjesztő: dr. Nagy Hajnalka jegyző

149/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve

 

7./ A képviselőtestület Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011. (XII. 12.) rendeletének módosításáról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

151/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ A Ferencvárosi Ifjúsági Koncepció 2012-2015. elfogadása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

155/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

9./ „A teljesség felé” Idősügyi Koncepció 2012-2014. elfogadása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

156/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

10./ Az önkormányzat fenntartásában lévő óvodákban a maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezése

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

157/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ Javaslat a Ferencvárosi „deák” Közalapítvány 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására, illetve a 2012. évi támogatás biztosítására

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

148/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12./ Beszámoló a 2011.évi költségvetési rendeletben külön soron szereplő szervezeteknek nyújtott önkormányzati támogatások elszámolásáról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

158/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

13./ A Vendel utcai Tornacsarnok üzemeltetése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

159/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ Hozzájárulás a Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium és a SZILTOP Oktatási Nonprofit Kft. valamint a Weöres S. Ált. Isk. és a KIMI közötti bérleti szerződések megkötéséhez

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

160/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15./ A 160/2012. (V. 03.) számú és a 169/2012. (V. 03.) számú határozat módosítása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

161/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

16./ Helyiség biztosítása a nemzetiségi önkormányzatok részére

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

162/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

17./ Liliput Nonprofit Kft. Közérdekűvé nyilvánítási kérelme

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

167/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

18./ FŐVINFORM, valamint a Dreher Sörgyár Zrt. címerhasználati kérelme

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

163/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

19./ A Képviselő-testület 51/2011.(III.02.) számú határozat 11. pontjának módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

166/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

20./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. II. félévi munkaterve

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

147/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

21./ A Gyógyfoglalkoztatásért Alapítvány részére nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

164/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

22./ Közterület elnevezése

Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész

168/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

23./ Önkormányzati hatósági ügyek

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

– zártan tárgyalandó

 

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma testületi ülésen való napirendre vételét.

 

1./ Tájékoztató a kerületi Anyakönyvi Hivatal tevékenységéről, különös tekintettel a 2011. évi anyakönyvi tevékenységet érintő jogszabályi változásokra

Előterjesztő: dr. Nagy Hajnalka jegyző

146/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Tájékoztató a történeti városrészek rehabilitációjának évközi értékeléséről

Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész

165/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

3./ Tájékoztató a Képviselőtestület 2012. január 1-jétől hozott határozatairól

Előterjesztő: dr. Nagy Hajnalka jegyző

1/2/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

Budapest, 2012. május 31.

 

Bácskai János

polgármester

Top