2012.06.06. – Humán Ügyek Bizottsága (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Intézményvezetői pályázat

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

152/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Javaslat a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló rendelet megalkotására

Előterjesztő: dr. Bácskai János

154/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ A Ferencvárosi Ifjúsági Koncepció 2012-2015. elfogadása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

155/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet

 

4./ „A teljesség felé” Idősügyi Koncepció 2012-2014. elfogadása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

156/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet

 

5./ Az önkormányzat fenntartásában lévő óvodákban a maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezése

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

157/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ Javaslat a Ferencvárosi „deák” Közalapítvány 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására, illetve a 2012. évi támogatás biztosítására

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

148/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ Beszámoló a 2011.évi költségvetési rendeletben külön soron szereplő szervezeteknek nyújtott önkormányzati támogatások elszámolásáról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

158/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ A Vendel utcai Tornacsarnok üzemeltetése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

159/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ Hozzájárulás a Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium és a SZILTOP Oktatási Nonprofit Kft. valamint a Weöres S. Ált. Isk. és a KIMI közötti bérleti szerződések megkötéséhez

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

160/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10./ A 160/2012. (V. 03.) számú és a 169/2012. (V. 03.) számú határozat módosítása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

161/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ Helyiség biztosítása a nemzetiségi önkormányzatok részére

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

162/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12./ Liliput Nonprofit Kft. közérdekűvé nyilvánítási kérelme

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

167/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet

 

13./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. II. félévi munkaterve

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

147/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ Beszámoló az Ugrifüles, a Napfény és a Méhecske Óvodák szakmai vizsgálatának eredményéről

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-357/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15./ Molnár Ferenc Általános Iskola Pedagógiai programjának módosítása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-371/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

16./A 2011. évben kérelem alapján támogatottak elszámolásának elfogadása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-356/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

17./ FTC jégkorongozó utánpótlás kedvezményes tábordíj kérelme

Előterjesztő: Illyés Miklós HÜB elnök

Sz-363/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

18./ A Leövey Klára Gimnázium matematika szaktáborának támogatása

Előterjesztő: Illyés Miklós HÜB elnök

Sz-370/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

19./ 15. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetése

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-362/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

20./ Személyi térítési díj csökkentése iránti kérelmek

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-358-361/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

Tájékoztatók:

 

1./ Tájékoztató a HÜB határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Illyés Miklós elnök

Sz-381/2012. sz. előterjesztés (A Szervezési Csoportnál megtekinthető)

 

Budapest, 2012. június 1.

 

Illyés Miklós s.k.

bizottság elnöke

 

Top