2012.06.06. – Gazdasági Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 6/1997. (IV. 01.) önkormányzati rendelet megalkotására (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

132/2012. sz., 132/2/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet 

 

2./ Az önkormányzat versenyeztetési eljárásának szabályairól szóló 19/2005. (VI.08.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

153/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Lakásrendelet módosítása (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

137/2012. sz., 137/2/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet 

 

4./ Javaslat a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló rendelet megalkotására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

154/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ A képviselőtestület Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011. (XII. 12.) rendeletének módosításáról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

151/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ Helyiség biztosítása a nemzetiségi önkormányzatok részére

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

162/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ A Képviselő-testület 51/2011. (III.02.) számú határozat 11. pontjának módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

166/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. II. félévi munkaterve

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

147/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ A Gyógyfoglalkoztatásért Alapítvány részére nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

164/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10./ Bp., IX. kerület Ferenc tér 4. fszt. II., 37638/0/A/3 helyrajzi számú, üres nem lakás céljára szolgáló helyiség pályázat útján történő bérbeadása vagy elidegenítése

Előterjesztő: Varga József alpolgármester

Sz-367/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése

Előterjesztő: Varga József alpolgármester

Sz-366/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet 

 

12./ Bp., IX. Üllői u. 23/B I. emelet 13. (hrsz. 36837/B/14) alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-368/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

13./ Minőségi lakáscsere kérelmek

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-375/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ Lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-364/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15./ Önkormányzati tulajdonú üres lakás csatolási ügye

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-365/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

16./ Lakás bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-369/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

17./ A „Házfelügyelői munkakörök betöltésére” kiírt pályázatok véleményezése

Előterjesztő: Vörös Attila FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgató

Sz-350/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Tájékoztató:

 

1./ Tájékoztató a GB határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Kandolka László elnök

Sz-382/2012. sz. előterjesztés (Szervezési Csoportnál megtekinthető)

 

Budapest, 2012. június 1.

 

Kandolka László s.k.

elnök

Top