2012.05.17. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendkívüli

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

 1. Módosító javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetés módosításához (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

110/3/2012. sz. előterjesztés (kifüggesztett változat, korábban kiküldve)

110/4/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

 1. Javaslat a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének a Ferencvárosi Önkormányzat tulajdonát képező közterületek használatáról szóló rendelet megalkotásáról (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Hidasi Gábor és Hidasi Gyula képviselők

111/2012., sz. előterjesztés (kifüggesztett változat) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet

111/2/2012., sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

111/3/2012., sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 1. Javaslat az Önkormányzat vagyonáról, vagyonával való tulajdonosi jogok gyakorlásáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására – I. forduló

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

132/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 1. Javaslat a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006.(III.10.) számú rendelet módosítására (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

137/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

 1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének az állattartás rendjéről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

Előterjesztő: dr. Nagy Hajnalka jegyző

117/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 1. Egyes szabálysértési tárgyú rendelkezéseket megállapító önkormányzati rendeletek módosításáról szóló …/2012. (…) önkormányzati rendelet

Előterjesztő: dr. Nagy Hajnalka jegyző

131/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) rendelet módosítása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

123/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 1. Metró Áruház és környéke KSZT (II. forduló)

Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész

92/2012., sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet

92/2/2012 sz. előterjesztés 1. sz. melléklet (3,7 GB); 2. sz. melléklet (5,1 GB); 3. sz. melléklet (5 GB); 4. sz. melléklet (8,8 GB); 5. sz. melléklet (3,1 GB); 6. sz. melléklet

 

 1. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

138/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

FB Kft.

1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet; 5. sz. melléklet; 6. sz. melléklet; 7. sz. melléklet

 

FESZ Kft.

1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet

 

FESZOFE Kft.

1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet; 5. sz. melléklet; 6. sz. melléklet; 7. sz. melléklet; 8. sz. melléklet; 9. sz. melléklet

FV Kft.

1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet; 5. sz. melléklet; 6. sz. melléklet

 

Nonprofit Kft.

1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

Parkolási Kft.

1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet

 

SEM IX. Kft.

1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet; 5. sz. melléklet; 6. sz. melléklet

 

 1. Javaslat a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. 2011. évi beszámolójának és 2012. évi üzleti tervének elfogadására

Előterjesztő: Mezey István képviselő

134/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet; 5. sz. melléklet

 

 1. Javaslat a Parkolási Kft. tevékenységével összefüggésben szükséges döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

139/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

 1. Javaslat az Önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok megállapítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

135/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 1. A 2011. évi meghívásos és nyílt eljárás keretében meghirdetett kulturális pályázati felhíváson részt vevő alapítványok beszámolóinak elfogadása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

136/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 1. A 2011. évi civil – és társadalmi szervezetek számára meghirdetett pályázati felhíváson részt vevő alapítványok beszámolóinak elfogadása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

133/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 1. A 2012. évi kulturális tevékenységek támogatására meghirdetett pályázati felhíváson részt vevő Alapítványok pályázatainak elbírálása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

125/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 1. A 2012. évi társadalmi és civil szervezetek számára meghirdetett pályázati felhíváson részt vevő Alapítványok pályázatainak elbírálása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

140/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

 1. Közoktatási intézmények telephelyeit érintő döntések meghozatala

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

126/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 1. Közoktatási intézmények átszervezése Ferencvárosban

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

129/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

 1. 2012/2013. tanévben indítható iskolai osztályok, csoportok valamint óvodai csoportok számának engedélyezése

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

127/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 1. A Body Guard Hungary Kft-vel kötött Szolgáltatási keretszerződés módosítása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

122/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 1. Együttműködési megállapodás megkötése közérdekűnek minősített szervezetekkel

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

128/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 1. Beszámoló a Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő „Őszirózsa” Gondozó Szolgálat 2011. évben végzett szakmai munkájáról

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

121/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

 1. Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 2011. évi szociális szolgáltatásairól

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

119/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)  1. sz. melléklet (4 GB)

 

 1. Értékelés Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

120/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet (1,2 GB)

 

 1. Térfelügyeleti rendszer üzemeltetése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

141/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában igazgatási szünet elrendelése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

130/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 1. Interpelláció Ferencváros Önkormányzat parkolási feladatellátásának pénzügyi eredménye 2011-ben tárgyában – Interpellációra adott válasz

Előterjesztő: Csárdi Antal képviselő

Bácskai János polgármester

116/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

116/2/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 1. Beregszász Városi Tanács támogatási kérelme

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

142/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 1. Vajdasági Ifjúsági Fórum támogatási kérelme

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

143/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 1. Javaslat a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány támogatására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

144/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 1. Javaslat a 2012. évi kerületi nagyrendezvények meghatározására

Előterjesztő: Körősi Zoltán ügyvezető igazgató

107/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 1. Javaslat gazdasági társaságok Felügyelő Bizottsági tagjainak felülvizsgálatára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

145/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

 1. Napfény Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátásával kapcsolatos pályázat

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

124/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma testületi ülésen való napirendre vételét.

 

 1. Tájékoztató a Ferencvárosi „deák” Közalapítvány 2011. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

118/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Indokolás:

Az egyes szabálysértési tárgyú rendelkezéseket megállapító önkormányzati rendeleteket módosítani szükséges május 31-ig, illetve a gazdasági társaságok beszámolóit is május 31-ig kell elfogadni a Képviselőtestületnek.

 

Budapest, 2012. május 11.

 

Bácskai János

polgármester

Top