2012.05.16. – Humán Ügyek Bizottsága (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Meghívó a Budapest Főváros IX. kerület Humán Ügyek Bizottsága 2012. május 16-án (szerda) 14:00 órakor tartandó rendes ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. tanácsterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1. Módosító javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetés módosításához (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

110/3/2012. sz. előterjesztés (kifüggesztett változat, korábban kiküldve); 110/4/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet

 

2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

123/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

138/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

FB Kft.

1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet; 5. sz. melléklet; 6. sz. melléklet; 7. sz. melléklet

FESZ Kft.

1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet

FESZOFE Kft.

1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet; 5. sz. melléklet; 6. sz. melléklet; 7. sz. melléklet; 8. sz. melléklet; 9. sz. melléklet

FV Kft.

1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet; 5. sz. melléklet; 6. sz. melléklet

Nonprofit Kft.

1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

Parkolási Kft.

1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet

SEM IX. Kft.

1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet; 5. sz. melléklet; 6. sz. melléklet

 

4. A 2011. évi meghívásos és nyílt eljárás keretében meghirdetett kulturális pályázati felhíváson részt vevő alapítványok beszámolóinak elfogadása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

136/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5. A 2011. évi civil – és társadalmi szervezetek számára meghirdetett pályázati felhíváson részt vevő alapítványok beszámolóinak elfogadása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

133/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6. A 2012. évi kulturális tevékenységek támogatására meghirdetett pályázati felhíváson részt vevő Alapítványok pályázatainak elbírálása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

125/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7. A 2012. évi társadalmi és civil szervezetek számára meghirdetett pályázati felhíváson részt vevő Alapítványok pályázatainak elbírálása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

140/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet

 

8. Közoktatási intézmények telephelyeit érintő döntések meghozatala

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

126/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9. Közoktatási intézmények átszervezése Ferencvárosban

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

129/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet

 

10. A 2012/2013. tanévben indítható iskolai osztályok, csoportok valamint óvodai csoportok számának engedélyezése

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

127/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11. A Body Guard Hungary Kft-vel kötött Szolgáltatási keretszerződés módosítása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

122/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12. Együttműködési megállapodás megkötése közhasznúnak minősített szervezetekkel

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

128/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

13. Beszámoló a Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő „Őszirózsa” Gondozó Szolgálat 2011. évben végzett szakmai munkájáról

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

121/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet

 

14. Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 2011. évi szociális szolgáltatásairól

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

119/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet (4 Gb)

 

15. Értékelés Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

120/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet (1,2 Gb)

 

16. Vajdasági Ifjúsági Fórum támogatási kérelme

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

143/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

17. Javaslat a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány támogatására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

144/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

18. Javaslat a 2012. évi kerületi nagyrendezvények meghatározására

Előterjesztő: Körősi Zoltán ügyvezető igazgató

107/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

19. Napfény Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátásával kapcsolatos pályázat

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

124/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

20. A 2012. évi diákcsoport utazási pályázat elbírálása

Előterjesztő: Illyés Miklós HÜB elnök

Sz-313/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

21. A 2011. évi civil- és társadalmi szervezetek számára meghirdetett pályázat beszámolóinak elfogadása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-337/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

22. A 2011. évi Egyházak és egyházi szervezetek számára meghirdetett pályázat beszámolóinak elfogadása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-339/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

23. A 2011. évi kisebbségi önkormányzatok számára meghirdetett pályázat beszámolóinak elfogadása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-338/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

24. A 2012. évi egyházak és egyházi szervezetek, társadalmi és civil szervezetek és helyi nemzetiségi önkormányzatok pályázatainak elbírálása

Előterjesztő: Illyés Miklós HÜB elnök

Sz-336/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet

 

25. A 2012. évi kulturális tevékenységek támogatására meghirdetett pályázati felhíváson részt vevő egyéb szervezetek és magánszemélyek pályázatainak elbírálása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-319/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet

 

26. A 2011. évi meghívásos és nyílt eljárás keretében meghirdetett, kulturális pályázati felhíváson részt vevő szervezetek, magánszemélyek beszámolóinak elfogadása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-341/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

27. Kerületi bejegyzéssel rendelkező sportszervezetek pályázati kérelmeinek elbírálása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-333/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

28. A Leövey Klára Gimnázium 2011. évi Diáksport pályázati elszámolási kérelme

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-332/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

29. A kerületi oktatási- nevelési intézmények számára kiirt Diáksport pályázat elbírálása (3413. számú költségvetési sor terhére)

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-320/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

30. Trió Bt. kérelmének elbírálása

Előterjesztő: Illyés Miklós HÜB elnök

Sz-312/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

31. Kosztolányi Szigeti Kulturális Egyesület támogatási Szerződés módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-334/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

32. Emléktábla elhelyezésének jóváhagyása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-340/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Tájékoztatók:

 

1. Tájékoztató a „deák”tanulmányi ösztöndíj közalapítvány 2011. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

118/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Budapest, 2012. május 11.

 

Illyés Miklós s.k.

bizottság elnöke

 

Top