2012.05.03. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

 1. Beszámoló a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság 2011. évi munkájáról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

88/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 1. IX. kerületi Rendőrkapitány kinevezésének véleményezése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

90/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 1. Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata gazdálkodásának 2011. évi helyzetéről (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

106/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 1. Éves ellenőrzési jelentés 2011.

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

99/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetés módosítása (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

110/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 1. Javaslat 2012. évben az önkormányzat által biztosított HPV védőoltásban részesülők körének meghatározására

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

103/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 1. Javaslat a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének a Ferencvárosi Önkormányzat tulajdonát képező közterületek használatáról szóló rendelet megalkotásáról (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

111/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 1. Javaslat a Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

94/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 1. A SEM IX Városfejlesztő Zrt. névváltoztatása, Alapító Okiratának módosítása, javaslat a testületek személyi összetételében történő változásra, valamint a tiszteletdíjak módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

113/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 1. Javaslat a Feszofe Kft. működésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

105/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

 1. Javaslat közbiztonsággal összefüggő pályázat jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

112/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 1. A Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány kuratóriumi titkárának megválasztása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

86/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 1. A BRFK IX. kerületi Rendőrkapitánysággal a térfigyelő feladatok ellátására kötendő együttműködési megállapodás

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

97/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 1. Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására

Előterjesztő: Varga József alpolgármester

102/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 1. Beruházási engedélyokirat jóváhagyása, a Budapest IX. ker. Viola u. 37/C. szám alatti lakóépület rehabilitációs felújításáról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

96/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 1. Javaslat a nevelési-oktatási intézmények Alapító Okiratainak módosítására

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

108/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 1. Ellátási szerződés módosítása a Szigetszentmiklósi Önkormányzattal

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

104/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

 1. A Budapest, IX. kerület Török Pál u. 3. szám alatti Pinceszínház akadálymentesítése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

100/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 1. A Magyar Kézművességért Alapítvány támogatása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

85/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz melléklet

 

 1. Javaslat a Ferenc téri pavilonok hasznosítására

Előterjesztő: Martos Dániel képviselő

89/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 1. Javaslat a Bp. IX., kerület Lenhossék u. 18. szám alatti ingatlanra vonatkozó telekrendezéssel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

98/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

 1. A Természet az Egészséges Gyermekekért Alapítvány vagyonának átvétele

Előterjesztő: Varga József alpolgármester

93/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 1. Az UKRÁN-MAGYAR BUSINESS CLUB nevű egyesület tevékenységének közérdekűvé nyilvánítása és részükre nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbe adása

Előterjesztő: Varga József alpolgármester

101/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 1. Bp. IX. kerület 36838. hrsz.-ú ingatlan tulajdonközösség megszüntetése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

114/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

 1. Peren kívüli megállapodás

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

115/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 1. Javaslat Önkormányzat által történő saját halottá nyilvánításra

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

95/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 1. Önkormányzati hatósági ügyek

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

109/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma testületi ülésen való napirendre vételét.

 

 1. Tájékoztató a személyi okmányokkal kapcsolatos jegyzői hatósági feladatok, az ügyfélkapu és az elektronikus ügyintézés, valamint az ügyfél tájékoztató rendszerek alkalmazásának tapasztalatairól

Előterjesztő: dr. Nagy Hajnalka jegyző

84/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 1. Tájékoztató a Ferencvárosi Önkormányzat 2011. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásairól

Előterjesztő: Vörös Attila SEM IX Zrt. elnök-vezérigazgató

91/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 1. Napirendre vételt igénylő, de nem tárgyalt vagy halasztott napirendek levételének indoklása

Előterjesztő: dr. Nagy Hajnalka jegyző

2/4/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Budapest, 2012. április 26.

 

Bácskai János s.k.

polgármester

Top