2012.05.02. – Humán Ügyek Bizottsága (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Meghívó a Budapest Főváros IX. kerület Humán Ügyek Bizottsága 2012. május 2-án (szerda) 14.00 órakor tartandó rendes ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. tanácsterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1. Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata gazdálkodásának 2011. évi helyzetéről (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

106/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

2. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetés módosítása (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

110/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet

 

3. Javaslat 2012. évben az önkormányzat által biztosított HPV védőoltásban részesülők körének meghatározására

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

103/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4. Javaslat a Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

94/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5. Javaslat a nevelési-oktatási intézmények Alapító Okiratainak módosítására

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

108/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6. Ellátási szerződés módosítása a Szigetszentmiklósi Önkormányzattal

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

104/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet

 

7. A Budapest, IX. kerület Török Pál u. 3. szám alatti Pinceszínház akadálymentesítése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

100/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8. A Magyar Kézművességért Alapítvány támogatása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

85/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9. A Természet az Egészséges Gyermekekért Alapítvány vagyonának átvétele

Előterjesztő: Varga József alpolgármester

93/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10. Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-296/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet

 

11. 19. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetése

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-292/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12. 23. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetése

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-293/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

13. Támogatói jegyek vásárlása a Baptista Szeretetszolgálat által szervezett „Vidám Gyermeknap” segélykoncertre

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-295/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14. Személyi térítési díj csökkentése iránti kérelem

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-294/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Tájékoztatók:

 

1. Tájékoztató a HÜB határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Illyés Miklós elnök

Sz-297/2012. sz. előterjesztés (Szervezési Csoportnál megtekinthető)

 

Budapest, 2012. április 27.

 

Illyés Miklós s.k.

bizottság elnöke

 

Napirendi javaslat:

 

1. Javaslat házfelügyelői szolgálati lakások kijelölésére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-131/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2. Lakások bérbeadása a 2000-ig benyújtott lakáskérelmek alapján a lakással nem rendelkezők részére

Előterjesztő: Madár Éva mb. irodavezető

Sz-132/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3. Minőségi lakáscsere kérelmek

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-134/2012. sz. előterjesztés (helyszínen osztva)

 

Indokolás:

 

A Gazdasági Bizottság személyes meghallgatást követően kívánja elbírálni a lakáskérelmezők pályázatát. Előzetes egyeztetés alapján ennek időpontjaként 2012. március 1. napja – 12.00 órától, 5 perces időközökkel – került meghatározásra. A pályázók írásbeli felkérést kaptak a személyes megjelenésre.

 

Budapest, 2012. február 28.

 

Kandolka László s.k.

elnök

 

Top