2012.05.02. – Gazdasági Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

 

Napirendi javaslat:

 

1. Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata gazdálkodásának 2011. évi helyzetéről (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

106/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet 

 

2. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetés módosítása (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

110/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet

 

3. Javaslat a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének a Ferencvárosi Önkormányzat tulajdonát képező közterületek használatáról szóló rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

111/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet 

 

4. A SEM IX Városfejlesztő Zrt. névváltoztatása, Alapító okirat módosítása, javaslat a testületek személyi összetételében történő változásra, valamint a tiszteletdíjak módosítására

Előterjesztő: Varga József alpolgármester

113/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5. Javaslat a Feszofe Kft. működésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

105/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet 

 

6. Javaslat a Ferenc téri pavilonok hasznosítására

Előterjesztő: Martos Dániel képviselő

89/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7. Javaslat a Bp. IX., kerület Lenhossék u. 18. szám alatti ingatlanra vonatkozó telekrendezéssel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

98/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet 

 

8. A Természet az Egészséges Gyermekekért Alapítvány vagyonának átvétele

Előterjesztő: Varga József alpolgármester

93/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9. Bp. IX. kerület 36838. hrsz.-ú ingatlan tulajdonközösség megszüntetése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

114/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet 

10. Peren kívüli megállapodás

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

115/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11. Önkormányzati tulajdonú üres lakás csatolási ügye

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-286/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12. Bp., IX. Gyáli u. 30/B szám alatti, 38236/451/B/2 hrsz.-ú garázs helyiség elidegenítése

Előterjesztő: Varga József alpolgármester

Sz-290/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

13. Lakásbérleti szerződés határozatlan időre történő megkötése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-287/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14. Lakás bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-285/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15. Méltányossági lakás kérelem

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-300/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

16. Az M-Bistro Ráday Kft. bérleti díj tartozásának elengedése

Előterjesztő: Varga József alpolgármester

Sz-298/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

17. Gazdasági Bizottság határozatának visszavonása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-284/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Tájékoztatók:

 

1. Tájékoztató a Ferencvárosi Önkormányzat 2011. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásairól

Előterjesztő: Vörös Attila SEM IX Zrt. elnök-vezérigazgató

91/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet

 

2. Szerződésekkel kiegészített tájékoztató a 2005 – 2009-ig terjedő időszakban végzett lomtalanítási munkákról

Előterjesztő: dr. Ördögh Brigitta aljegyző

Sz-92/2/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet 

 

3. Tájékoztató a GB határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Kandolka László elnök

Sz-302/2012. sz. előterjesztés (Szervezési Csoportnál megtekinthető)

 

Budapest, 2012. április 27.

 

Kandolka László s.k.

elnök

Top