2012.03.21. – Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2012. március 21-én (szerda) 9:00 óra
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

Sz-145/2012. számú előterjesztés

 

1. Beszámoló a Ferencváros Kártya helyzetéről, javaslat a 8/2012. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Vörös Attila SEM IX. Zrt. elnök-vezérigazgató

79/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2. Javaslat a lakóház-felújítási támogatásról szóló 30/2000. (XII. 24.) sz. rendelet módosítására

Előterjesztő: Martos Dániel VVKB elnöke

77/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3. Térfelügyeleti rendszer meghibásodott kameráinak javítása, cseréje

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

83/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4. Javaslat a SEM IX. Zrt-vel közszolgáltatási és támogatási szerződések megkötésére, valamint megbízási szerződésének módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

75/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5. Beszámoló Ferencváros Tűzvédelmi helyzetéről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

66/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6. 2012. évi környezetvédelmi költségvetés

Előterjesztő: Martos Dániel elnök

Sz-172/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7. NOE Ludotéka támogatási kérelem

Előterjesztő: Martos Dániel elnök

Sz-183/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. Melléklet

 

8. Föld Napi rendezvény

Előterjesztő: Temesiné Apollónia Aranka irodavezető

Sz-176/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9. Gyümölcsfa-ültetés

Előterjesztő: Temesiné Apollónia Aranka irodavezető

Sz-185/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10. Veszélyes-hulladékgyűjtés

Előterjesztő: Temesiné Apollónia Aranka irodavezető

Sz-184/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11. A Bp. IX. Angyal utca 24-28. sz. alatti lakóházak mélygarázsaiból történő gépkocsi ki-és behajtás biztosításának ügye

Előterjesztő: Madár Éva megbízott irodavezető

Sz-146/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12. A Bp. IX. Ráday utca 49. sz. előtti szabálytalan parkolás megszüntetésének ügye

Előterjesztő: Madár Éva megbízott irodavezető

Sz-147/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

13. Közterület-használati kérelmek

Előterjesztő: Madár Éva megbízott irodavezető

Sz148-151/2012., Sz-162-165/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

Tájékoztató:

 

1. Tájékoztató a 2011. évi környezetvédelmi feladatok teljesítéséről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármeste

70/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2. Tájékoztató a Ferencvárosi Közterület-felügyelet 2011. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Rimovszki Tamás Közterület-felügyelet vezetője

74/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3. Tájékoztató a VVKB határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Martos Dániel elnök

Sz-166/2012., Sz-166/2/2012. sz. előterjesztések (Szervezési Csoportnál megtekinthető)

 

Budapest, 2012. március 14.

Martos Dániel s.k.
elnök

Top