2012.03.21. – Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1. Egyes szociális tárgyú rendeletek módosítása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
76/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2. Javaslat a SEM IX Zrt-vel közszolgáltatási és támogatási szerződések megkötésére, valamint megbízási szerződésének módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester,
Vörös Attila SEM IX Zrt. elnök-vezérigazgató
75/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Tájékoztatók:

 

1. Tájékoztató a felhasznált likvidhitelről

Előterjesztő: Nyeste Marianna irodavezető
Sz-190/2012. sz. előterjesztés (helyszínen osztva)

 

2. Tájékoztató a PEB határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Pál Tibor elnök
Sz-182/2012. sz. előterjesztés (Szervezési csoportnál megtekinthető)

 

Indokolás:A bizottság hatályos ügyrendjének I. pont – A bizottság működése, az ülésezés rendje – (1) bekezdése szerint a bizottság havonta legalább egyszer tart rendes ülést, a testületi ülést megelőző keddi napon, ezért a képviselőtestületi ülést megelőző szerdai napra összehívott bizottsági ülés rendkívüli ülésnek minősül.

 

 

Budapest, 2012. március 14.

Pál Tibor s.k.
elnök

Top