2012.03.21. – Humán Ügyek Bizottsága (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Meghívó a Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága 2012. március 21-én (szerda) 14:00 órakor tartandó rendes ülésére.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1. Beszámoló a Ferencváros Kártya helyzetéről, javaslat a 8/2012. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Vörös Attila SEM IX Zrt. elnök-vezérigazgató

79/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2. Egyes szociális tárgyú rendeletek módosítása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

76/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3. Kábítószerügyi Fórum újjászervezése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

68/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4. Javaslat a 2012. évi kerületi nagyrendezvények meghatározására

Előterjesztő: Körősi Zoltán ügyvezető igazgató

78/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5. Az FMK eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására vonatkozó támogatás igényléshez szükséges önerő biztosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

81/2012. sz. előterjesztés (meghívóz mellékelve)

 

6. A Kosztolányi Dezső Általános Iskola igazgatói, valamint a Napfény Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására beérkező pályázatokat értékelő szakmai bizottság összetételének meghatározása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

80/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7. Testvérvárosi együttműködési koncepció 2012-2014.

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

67/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8. Kulturális közszolgáltatási szerződés kötése

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

82/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. Melléklet

 

9. A Humán Ügyek Bizottsága által kiírandó 2012. évi pályázati felhívások jóváhagyása

a) A társadalmi és civil szervezetek részére meghirdetésre kerülő, 2012. évi pályázat kiírása – 3922. számú költségvetési sor terhére

Előterjesztő: Dr. Gáspár László irodavezető

Sz-181/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) Formanek Gyula alpolgármester

b) Az egyházak és egyházi szervezetek részére meghirdetésre kerülő, 2012. évi pályázat kiírása – 3921. számú költségvetési sor terhére

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-180/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

c) Kulturális tevékenységek támogatása, 2012. évi pályázat kiírása – 3421. számú költségvetési sor terhére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-188/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

d) Helyi Nemzetiségi Önkormányzatok részére meghirdetésre kerülő, 2012. évi pályázat kiírása – 6123. számú költségvetési sor terhére

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-179/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

e) Budapest Főváros IX. kerületi bejegyzéssel rendelkező sportszervezetek számára kiírandó 2012. évi szabadidősport pályázat meghirdetése – 3415. számú költségvetési sor terhére

Előterjesztő: Dr. Gáspár László irodavezető

Sz-174/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10. Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előterjesztő: Dr. Gáspár László irodavezető

Sz-142/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. Melléklet

 

11. Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Szakmai programjának módosítása

Előterjesztő: Dr. Gáspár László irodavezető

Sz-143/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. Melléklet

 

12. A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények Házirendjének elfogadása

Előterjesztő: Dr. Gáspár László irodavezető

Sz-167/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

13. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 7/2012.(II.16.) számú költségvetési rendeletében diáksportra előirányzott keretösszegének felosztása (3413. számú költségvetési sor)

Előterjesztő: Dr. Gáspár László irodavezető

Sz-173/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 7/2012.(II.16.) számú költségvetési rendeletében a 2012. évi sport és szabadidős előirányzat keretösszegének felosztása (3412.számú költségvetési sor)

Előterjesztő: Dr. Gáspár László irodavezető

Sz-175/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15. Javaslat a 3301. költségvetési sor „Egészségügyi prevenció” felhasználására

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-186/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

16. 15-ös számú felnőtt háziorvosi körzet működtetése

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-187/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

17. A 2012.évi 3312.sz. „roma koncepció” költségvetési sor felosztása

Előterjesztő: Dr. Gáspár László irodavezető

Sz-178/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

18. 3143. számú Egyéb oktatási feladatok költségvetési sor felosztása alsorok szerint

Előterjesztő: Illyés Miklós elnök

Sz-171/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

19. A Trió Kulturális Bt. – Sanyi és Aranka Színház kérelmének elbírálása

Előterjesztő: Dr. Gáspár László irodavezető

Sz-177/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

20. Akadálymentesítési kérelmek

Előterjesztő: Dr. Gáspár László irodavezető

Sz-144/2012., Sz-168/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

Tájékoztatók:

 

1. Tájékoztató a HÜB határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: (Szervezési csoportnál megtekinthető)

Sz-157/2012. Sz-157/2/2012. sz. előterjesztéseke)

 

Budapest, 2012. március 14.

 

Illyés Miklós s.k.

bizottság elnöke

 

Top