2012.02.16. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1. A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

45/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

(A pályázatok kiküldve 2012.02.08-án)

 

2.Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítása (egy fordulóban)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

49/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

3.Javaslat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése szerinti döntés meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

50/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4.Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetése (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

24/7/2012. sz. előterjesztés (kifüggesztett változat) 1. sz. melléklet

24/8/2012. sz. előterjesztés

24/9/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

24/10/2012. sz. előterjesztés (2012.02.14)

 

5.Human papilloma vírus elleni védőoltás támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

41/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6.Javaslat a költségvetési rendelet előirányzatainak megalapozásához szükséges egyes önkormányzati rendeletek módosítására (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Formanek Gyula alpolgármester

29/2012.,

29/2/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

29/3/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

7.Javaslat a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

37/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8.A sportról és annak támogatási rendszeréről szóló 25/2009. (XII.04.) helyi rendelet módosítása

Előterjesztő: Martos Dániel képviselő

51/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9.A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

44/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10.Kéttannyelvű oktatás bevezetése a 2012/2013-as tanévben a Molnár Ferenc Általános Iskolában

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

39/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet

 

11.Javaslat civil szervezetek programjaival kapcsolatos támogató döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

36/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12.Javaslat a Helytörténeti Gyűjtemény Egyesülettel közszolgáltatási szerződés megkötésére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

48/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

13.A Méhecske Óvoda maximum csoportlétszám túllépésének tanévközi fenntartói engedélyezése

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

40/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14.

a.) Kosztolányi Dezső Általános Iskola igazgatói pályázat kiírása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

52/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

b.) Napfény Óvoda óvodavezetőjének felmentési kérelme, és az óvodavezetői pályázat kiírása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

52/2/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

15. Bp. IX.,Telepy 2/D-E szám alatti ingatlan elidegenítési ügye

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

43/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

16.Közalapítványokkal kapcsolatos személyi döntések

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

53/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

17.Javaslat a Budapest IX. Mester u. 45-49. szám alatti ingatlan megosztására

Előterjesztő: Vörös Attila SEM IX. Zrt. elnök-vezérigazgató

42/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet

 

18.Javaslat a FESZOFE Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

47/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

19.Javaslat a Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Kft-vel kötött támogatási szerződés módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

46/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

20.Javaslat pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

54/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

21.Önkormányzati hatósági ügyek

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

38/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma testületi ülésen való napirendre vételét.

 

1.Tájékoztató a 2012. évi március 15-i nemzeti ünnep műsoráról

Előterjesztő: FMK mb. igazgatója

55/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

2.Napirendre vételt igénylő, de nem tárgyalt vagy halasztott napirendek levételének indoklása

Előterjesztő: dr. Nagy Hajnalka jegyző

2/2/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Budapest, 2012. február 10.

 

Bácskai János s.k.

polgármester

Top