2012.02.15. – Humán Ügyek Bizottsága (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Meghívó a Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága 2012. február 15-én (szerda) 13:30 órakor tartandó rendes ülésére.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1. A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

45/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítása (egy fordulóban)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

49/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

3. Javaslat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése szerinti döntés meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

50/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetése (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

24/7/2012. sz. előterjesztés (kifüggesztett változat); 1. sz. melléklet; 24/9/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet; 24/10/2012. sz. előterjesztés (2012.02.14)

 

5. Human papilloma vírus elleni védőoltás támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

41/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6. Javaslat a költségvetési rendelet előirányzatainak megalapozásához szükséges egyes önkormányzati rendeletek módosítására (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Formanek Gyula alpolgármester

29/2012.; 29/2/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

7. A sportról és annak támogatási rendszeréről szóló 25/2009. (XII.04.) rendelet módosítása

Előterjesztő: Martos Dániel képviselő

51/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

44/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9. Kéttannyelvű oktatás bevezetése a 2012/2013-as tanévben a Molnár Ferenc Általános Iskolában

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

39/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet

 

10. Javaslat civil szervezetek programjaival kapcsolatos támogató döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

36/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11. Javaslat a Helytörténeti Gyűjtemény Egyesülettel közszolgáltatási szerződés megkötésér

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

48/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12. A Méhecske Óvoda maximum csoportlétszám túllépésének tanévközi fenntartói engedélyezése

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

40/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

13. a) Kosztolányi Dezső Általános Iskola igazgatói pályázat kiírása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

52/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

b) Napfény Óvoda óvodavezetőjének felmentési kérelme, és az óvodavezetői pályázat kiírása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

52/2/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet

 

14. Javaslat a FESZOFE Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

47/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15. Javaslat a Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Kft-vel kötött támogatási szerződés módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

46/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

16. Javaslat pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

54/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

17. Beszámoló a 2011. évi Egészségügyi prevenció, 3510. költségvetési előirányzat felhasználásáról

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-78/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

18. A Motiváció Mozgássérültek Segítő Alapítvány beszámolója

Előterjesztő: Dr. Gáspár László irodavezető

Sz-83/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

19. Térítési díj elengedése iránti kérelmek

Előterjesztő: Dr. Gáspár László irodavezető

Sz-79-82/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

Tájékoztatók:

 

1. Tájékoztató a 2012. évi március 15-i nemzeti ünnep műsoráról

Előterjesztő: FMK mb. igazgatója

55/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

Budapest, 2012. február 10.

 

Illyés Miklós s.k.

bizottság elnöke

 

Top