2012.02.15. – Gazdasági Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

 

Napirendi javaslat:

 

1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítása (egy fordulóban)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

49/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

2. Javaslat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (3) bekezdése szerinti döntés meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

50/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetése (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

24/7/2012. sz. előterjesztés (kifüggesztett változat); 1. sz. melléklet; 24/9/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet; 24/10/2012. sz. előterjesztés (2012.02.14)

 

4. Javaslat a költségvetési rendelet előirányzatainak megalapozásához szükséges egyes önkormányzati rendeletek módosítására (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

29/2012.; 29/3/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

5. Javaslat a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

37/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

44/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7. Budapest, IX. kerület, Telepy u. 2/D-E sz. alatti ingatlan elidegenítési ügye

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

43/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8. Javaslat a Budapest IX. Mester u. 45-49. szám alatti ingatlan megosztására 42/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Vörös Attila SEM IX Zrt. elnök-vezérigazgató

1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet

 

9. Bp., IX. Mester u. 13. pince II./TB3 szám alatti hasznosított nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítési ügye

Előterjesztő: Madár Éva mb. irodavezető

Sz-99/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10. Bp., IX. ker. Üllői u. 147. szám alatti áruház energia ellátás bővítése, 0,4 kV-os elektromos kábel létesítése, nyomvonalas jellegű építmény elhelyezése és tulajdoni jogok korlátozása miatti kártalanításra vonatkozó megállapodás

Előterjesztő: Madár Éva mb. irodavezető

Sz-127/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11. Bp., IX. ker. Üllői út – Távíró utca (1977 – 2273 jsz) 10 kV-os elektromos kábel létesítése, nyomvonalas jellegű építmény elhelyezése és tulajdoni jogok korlátozása miatti kártalanításra vonatkozó megállapodás

Előterjesztő: Madár Éva mb. irodavezető

Sz-128/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12. Az Ecseri út – Üllői út csomópontnál lévő pavilonok ügye

Előterjesztő: Madár Éva mb. irodavezető

Sz-109/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

13. Nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése

Előterjesztő: Madár Éva mb. irodavezető

Sz-98/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14. Nem lakás céljára szolgáló üres helyiség elidegenítése

Előterjesztő: Madár Éva mb. irodavezető

Sz-100/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15. Üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázata

Előterjesztő: Madár Éva mb. irodavezető

Sz-97/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet

 

16. Bp., IX. Üllői u. 17. fszt.2. (hrsz. 36835/0/A/5) szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog

Előterjesztő: Madár Éva mb. irodavezető

Sz-84/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

17. Lakás bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében (a mellékelt lista szerint )

Előterjesztő: Madár Éva mb. irodavezető

Sz-93/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

18. Lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése

Előterjesztő: Madár Éva mb. irodavezető

Sz-85-90/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

19. Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye

Előterjesztő: Madár Éva mb. irodavezető

Sz-94-96/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

20. Közös tulajdonú helyiségek elidegenítése

Előterjesztő: Madár Éva mb. irodavezető

Sz-91/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

21. Az SE Campus Kft-vel a IX. Tűzoltó u. 51. sz. alatti „közös zöld” megjelenésű ingatlan 27,42 m2 területrészre kötött bérleti szerződés módosítása

Előterjesztő: Varga József alpolgármester

Sz-112/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre); 1. sz. melléklet

 

Tájékoztatók:

 

1. Tájékoztató a 2005 – 2009-ig terjedő időszakban végzett lomtalanítási munkákról

Előterjesztő: Madár Éva mb. irodavezető

Sz-92/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Budapest, 2012. február 10.

 

Kandolka László s.k.

elnök

Top