2012.01.25. – Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetése (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
24/2012.; 1. sz. melléklet; 24/2/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

2. Javaslat a költségvetési rendelet előirányzatainak megalapozásához szükséges egyes önkormányzati rendeletek módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
29/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3. 2012. évi forrásmegosztás véleményezése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
25/2012.; 1. sz. melléklet

 

4. Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Kft. közszolgáltatási és működési támogatási szerződése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
27/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

Tájékoztatók:

 

1. Tájékoztató a 2012. évi Költségvetési Koncepció Ellenőrzési Jelentéséről

Előterjesztő: Pál József Belső Ellenőrzési csoportvezető
Sz-68/2012. sz. előterjesztés

 

2. Jelentés a 2012. évi költségvetés első féléves végrehajtásáról szóló beszámoló szabályszerűségi ellenőrzéséről

Előterjesztő: Pál József Belső Ellenőrzési csoportvezető
Sz-67/2012. sz. előterjesztés

 

3. A Ferencvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2013. évi használhatatlan és használatból kivont vagyontárgyak selejtezésének szabályszerűségi ellenőrzéséről készült jelentése

Előterjesztő: Pál József Belső Ellenőrzési csoportvezető
Sz-3/2012. sz. előterjesztés

 

4. Ellenőrzési jelentés Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. évi zárszámadásának szabályszerűségi ellenőrzéséről

Előterjesztő: Pál József Belső Ellenőrzési csoportvezető
Sz-37/2012. sz. előterjesztés

 

5. Tájékoztató a PEB határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Pál Tibor elnök
Sz-69/2012. sz. előterjesztés (Szervezési csoportnál megtekinthető)

 

Indokolás: A bizottság hatályos ügyrendjének I. pont – A bizottság működése, az ülésezés rendje – (1) bekezdése szerint a bizottság havonta legalább egyszer tart rendes ülést, a testületi ülést megelőző keddi napon, ezért a képviselőtestületi ülést megelőző szerdai napra összehívott bizottsági ülés rendkívüli ülésnek minősül.

 

 

Budapest, 2012. január 21.

Pál Tibor s.k.
elnök

Top