2012.01.25. – Humán Ügyek Bizottsága (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Meghívó a Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága 2012. január 25-én (szerda) 14.00 órakor tartandó rendes ülésére.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetése (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

24/2012.; 1. sz. melléklet; 24/2/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet

 

2. Javaslat a költségvetési rendelet előirányzatainak megalapozásához szükséges egyes önkormányzati rendeletek módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

29/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3. Módosító indítvány a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendeletének módosításához

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

26/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 26_2/2012. sz. előterjesztés

 

4. Javaslat a 14. sz. felnőtt fogorvosi körzet megszüntetésére és egyben felosztására a 12., 14. és 15. sz. felnőtt fogorvosi körzet fogorvosai között, valamint a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 30/2011. (XI.14.) rendelet módosítása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

10/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5. Patróna Hungariae – Együttműködési megállapodások és támogatói nyilatkozat jóváhagyása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

11/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6. Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Kft. közszolgáltatási és működési támogatási szerződése

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

27/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

7. Együttműködési megállapodás az ORFK Rendészeti Szervek Kiképző Központjával

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

8/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8. 320/2011.(XI.09.) számú Képviselő-testületi határozat 3.19. pontjának visszavonása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

9/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9. Javaslat a Csángó Bál megrendezésének támogatására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

6/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10. Javaslat az Aranycsapat Alapítvány támogatására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

16/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11. A Magyar Labdarúgó Szövetség az UEFA U-21 2015-ös Eb megrendezésére benyújtott pályázatának támogatásáról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

17/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12. Közérdekűvé nyilvánítási kérelem

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

12/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet

 

13. Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, valamint a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítására vonatkozó pályázatok Támogatási Szerződései

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

32/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14. Budapesti Zsidó Hitközség pályázati költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Dr. Gáspár László irodavezető

Sz-34/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet

 

15. Gárdony Város Önkormányzatának beszámolója

Előterjesztő: Dr. Gáspár László irodavezető

Sz-57/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet

 

16. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár beszámolója

Előterjesztő: Dr. Gáspár László irodavezető

Sz-58/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet

 

17. A Magyar Vöröskereszt IX. Kerületi Szervezetének beszámolója

Előterjesztő: Dr. Gáspár László irodavezető

Sz-32/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

18. Az Új Út Szociális Egyesület beszámolója

Előterjesztő: Dr. Gáspár László irodavezető

Sz-33/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

19. Dr. Siklós Judit (Med-Intern Családorvosi Bt.) kérelme a 19. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésére vonatkozó megállapodás megkötésére.

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-30/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

20. Buri Olga térítési díj elengedése iránti kérelme

Előterjesztő: Dr. Gáspár László irodavezető

Sz-35/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

21. Bogár Erzsébet térítési díj elengedése iránti kérelme

Előterjesztő: Dr. Gáspár László irodavezető

Sz-36/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

22. Palcsó József térítési díj elengedése iránti kérelme

Előterjesztő: Dr. Gáspár László irodavezető

Sz-51/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

23. Hallay Tiborné térítési díj elengedése iránti kérelme

Előterjesztő: Dr. Gáspár László irodavezető

Sz-52/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

24. Németné Piroska Szilvia térítési díj elengedése iránti kérelme

Előterjesztő: Dr. Gáspár László irodavezető

Sz-53/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

25. Budai Katalin térítési díj elengedése iránti kérelme

Előterjesztő: Dr. Gáspár László irodavezető

Sz-31/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Tájékoztatók:

 

1. Tájékoztató a HÜB határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Illyés Miklós elnök

Sz-47/2012. sz. előterjesztés (Szervezési csoportnál megtekinthető)

 

Budapest, 2012. január 20.

 

Illyés Miklós s.k.

bizottság elnöke

 

Top