2011.12.20. – Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ A légszennyezést mérő állomás pormonitor egységgel való bővítése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-752/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. Melléklet

 

2./ Angyal utca 28. sz. alatti társasházzal szemben planténer kihelyezése

Előterjesztő: Martos Dániel elnök

Sz-751/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Közterület-használati kérelmek

Előterjesztő: Madár Éva megbízott irodavezető

Sz-741-750/2011. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

Budapest, 2011. december 17.

 

Martos Dániel s.k.
elnök

Top