2011.12.07. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. évi költségvetés módosítása (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

248/6/2011. sz.
248/7/2011. sz.
248/8/2011. sz.
248/8/2011. sz. 1. sz. melléklet
248/9/2011. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
248/9/2011. sz. 1. sz. melléklet

2. 2012. évi költségvetési koncepció

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

254/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet

3. A települési képviselők díjazásról, és természetbeni juttatásáról szóló 5/1995. (II.23) önkormányzati rendelet módosítása (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Zombory Miklós, Pál Tibor képviselők

232/2011. sz.
232/3/2011. sz.
232/3/2011 sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

4. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

271/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

5. Ferencvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

273/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

6. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítása (II. forduló)

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
Pál Tibor képviselő

233/2011. sz.
233/2/2011. sz.
233/3/2011. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

7. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosítása (I. forduló)

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

249/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

8. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Ferencváros Kártyáról szóló 2/2009. (I.23.) önkormányzati rendeletének módosítása és hatályon kívül helyezése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

250/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

9. A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. (…) önkormányzati rendelete Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Pál Tibor képviselő

230/2011. sz.
230/2/2011. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

10. A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének az építmény- és telekadóról szóló rendeletének megalkotása (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Pál Tibor képviselő

229/2011. sz.
229/2/2011. sz.
229/3/2011. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

11. A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének az idegenforgalmi adóról szóló 38/2010. (XII.31.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

260/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

12. Idegenforgalmi adó kiegészítés összegére vonatkozó támogatási szerződés jóváhagyása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

256/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

13. A helyben központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a helyi központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló rendelettervezete (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

234/2011. sz.
234/2/2011. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

14. Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának új Közbeszerzési Szabályzatának elfogadására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

274/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

15. Az önkormányzat versenyeztetési eljárásának szabályairól szóló 19/2005. (VI. 08.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

272/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

16. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

279/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

17. A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági társaságok egységes irányítási rendszerének kialakításából adódó feladatok végrehajtása – II. döntés

Előterjesztő: Vörös Attila SEM IX. Zrt. elnök-vezérigazgató

276/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

18. Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata és a SEM IX Zrt. között létrejövő támogatási szerződés aláírásának jóváhagyására foglaltak alapján

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

270/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

19. SEM IX Zrt. által bonyolított egyes projektekkel összefüggésben személyi felelősség ügyében történő állásfoglalás

Előterjesztő: Martos Dániel képviselő

280/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
(Szakértői jelentés a Szervezési csoportnál megtekinthető)

20. Gazdasági társaságokkal kötött szerződések módosítása a 329/2011. (XI.09.) sz. határozatban foglaltak alapján

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

269/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

21. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Települési Esélyegyenlőségi Programja

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

259/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

22. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv éves felülvizsgálata

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

263/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

23. Közérdekűvé nyilvánítási kérelem

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

267/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

24. Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei alapító okiratának módosítása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

253/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

25. 2012. évi lakóház-felújítási program javaslat

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

282/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

26. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. I. félévi munkaterve

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

255/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

27. A 2012. évi teljesítménykövetelmény célok meghatározása a Hivatal köztisztviselői részére

Előterjesztő: dr. Nagy Hajnalka jegyző

262/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

28. BRFK IX. Kerületi Rendőrkapitánysággal, a térfigyelő feladatok ellátására kötendő együttműködési megállapodás

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

264/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

29. Térfigyelő kamerarendszer
Előterjesztő: Hidasi Gábor képviselő

268/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

30. Névhasználati kérelem

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

278/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

31. Egyedi lakás- és helyiségügyek

Előterjesztő: Varga József alpolgármester

261/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

32. Javaslat 15 millió forintos elhatárolás előzetes jóváhagyására a FESZOFE Nonprofit Kft. vonatkozásában

Előterjesztő: Varga József alpolgármester

265/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

33. Közfeladatok átadása a FESZOFE Kft-nek

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

277/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

34. Állásfoglalás a FESZOFE Nonprofit Kft. 2008-2010. évi gazdálkodásával összefüggésben

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

266/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
(Szakértői jelentés a Szervezési csoportnál megtekinthető)

35. Önkormányzati hatósági ügyek

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

257/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma testületi ülésen való napirendre vételét.

1. Tájékoztató a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata gazdálkodásának 2011. háromnegyedéves helyzetéről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

252/2011. sz.; 1. sz. melléklet
252/2/2011. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

2. Tájékoztató a Főépítészi Iroda tevékenységéről

Előterjesztő: Dankó Rita mb. főépítész
281/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

3. Tájékoztató a 2011. évi Ferencvárosi Pedagógiai Napról

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

258/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

4. Napirendre vételt igénylő, de nem tárgyalt vagy halasztott napirendek levételének indoklása

Előterjesztő: dr. Nagy Hajnalka jegyző

2/8/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

5. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: dr. Nagy Hajnalka jegyző

1/8/2011. sz.
1/8/2/2011. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Budapest, 2011. december 2.

 

dr. Bácskai János s.k.

polgármester

Top