2011.12.06. – Humán Ügyek Bizottsága (archívum)

Meghívó a Humán Ügyek Bizottsága 2011. december 6-án (kedd) 14:00 órakor tartandó rendes ülésére.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. évi költségvetés módosítása (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

248/6/2011. sz.; 248/7/2011. sz.; 248/8/2011. sz.; 1. sz. melléklet; 248/9/2011. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet

 

2. 2012. évi költségvetési koncepció

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

254/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet

 

3. A települési képviselők díjazásról, és természetbeni juttatásáról szóló 5/1995. (II.23) önkormányzati rendelet módosítása (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Zombory Miklós képviselő

232/2011.; 232/2/2011. sz.; 232/3/2011. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

4. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

271/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítása (II. forduló)

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

233/2011.; 233/2/2011. sz.; 233/3/2011. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

6. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosítása (I. forduló)

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

249/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Ferencváros Kártyáról szóló 2/2009. (I.23.) önkormányzati rendeletének módosítása és hatályon kívül helyezése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

250/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8. A helyben központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a helyi központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló rendelettervezete (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

234/2011.; 234/2/2011. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

9. Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának új Közbeszerzési Szabályzatának elfogadására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

274/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet

 

10. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

279/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Települési Esélyegyenlőségi Programja

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

259/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet

 

12. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv éves felülvizsgálata

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

263/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

13. Közérdekűvé nyilvánítási kérelem

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

267/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet

 

14. Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei alapító okiratának módosítása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

253/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. I. félévi munkaterve

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

255/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

16. Herczeg Tamara Glória állami gondozott kérelme

Előterjesztő: Dr. Gáspár László irodavezető

Sz-682/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

17. A 2010. évi kompetenciamérés eredményeinek javítására készített intézkedési tervek fenntartói jóváhagyása

Előterjesztő: Dr. Gáspár László irodavezető

Sz-683/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet; 5. sz. melléklet; 6. sz. melléklet; 7. sz. melléklet

 

18. Bizottsági ügyrend módosítása

Előterjesztő: Illyés Miklós elnök

Sz-709/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Tájékoztató:

 

1. Tájékoztató a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata gazdálkodásának 2011. háromnegyedéves helyzetéről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

252/2011.; 1. sz. melléklet; 252/2/2011. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

2. Tájékoztató a 2011. évi Ferencvárosi Pedagógiai Napról

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

258/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

3. Tájékoztató a HÜB határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Illyés Miklós elnök

Sz-715-716/2011. sz. előterjesztések
(Szervezési csoportnál megtekinthető)

 

Budapest, 2011. december 2.

 

Illyés Miklós s.k.

bizottság elnöke

Top