2011.12.06. – Gazdasági Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

 

Napirendi javaslat:

 

1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. évi költségvetés módosítása (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

248/6/2011. sz.; 248/7/2011. sz.; 248/8/2011. sz.; 1. sz. melléklet; 248/9/2011. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve); f1. sz. melléklet

 

2. 2012. évi költségvetési koncepció

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

254/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet

 

3. A települési képviselők díjazásról, és természetbeni juttatásáról szóló 5/1995. (II.23) önkormányzati rendelet módosítása (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Zombory Miklós,

Pál Tibor képviselők

232/2011. sz.; 232/2/2011. sz.; 232/3/2011. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

4. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

271/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5. Ferencvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

273/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6. A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének az építmény- és telekadóról szóló rendeletének megalkotása (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

229/2011. sz.; 229/2/2011. sz.; 229/3/2011. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

7. A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének az idegenforgalmi adóról szóló 38/2010. (XII.31.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

260/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8. A helyben központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a helyi központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló rendelettervezete (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

234/2011. sz.; 234/2/2011. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

9. Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának új Közbeszerzési Szabályzatának elfogadására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

274/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet

 

10. Az önkormányzat versenyeztetési eljárásának szabályairól szóló 19/2005. (VI. 08.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

272/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

279/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12. A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági társaságok egységes irányítási rendszerének kialakításából adódó feladatok végrehajtása – II. döntés

Előterjesztő: Vörös Attila SEM IX. Zrt. elnök-vezérigazgató

276/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

13. Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata és a SEM IX Zrt. között létrejövő támogatási szerződés aláírásának jóváhagyására foglaltak alapján

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

270/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14. SEM IX Zrt. által bonyolított egyes projektekkel összefüggésben személyi felelősség ügyében történő állásfoglalás

Előterjesztő: Martos Dániel képviselő

280/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) (Szakértői jelentés a Szervezési csoportnál megtekinthető)

 

15. Gazdasági társaságokkal kötött szerződések módosítása a 329/2011. (XI.09.) sz. határozatban foglaltak alapján

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

269/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

16. Közérdekűvé nyilvánítási kérelem

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

267/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet

 

17. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. I. félévi munkaterve

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

255/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

18. Térfigyelő kamerarendszer

Előterjesztő: Hidasi Gábor képviselő

268/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

19. Egyedi lakás- és helyiségügyek

Előterjesztő: Varga József alpolgármester

261/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

20. Javaslat 15 millió forintos elhatárolás előzetes jóváhagyására a FESZOFE Nonprofit Kft. vonatkozásában

Előterjesztő: Varga József alpolgármester

265/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

21. Közfeladatok átadása a FESZOFE Kft-nek

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

277/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

22. Állásfoglalás a FESZOFE Nonprofit Kft. 2008-2010. évi gazdálkodásával összefüggésben

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

266/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) (Szakértői jelentés a Szervezési csoportnál megtekinthető)

 

23. Lakások bérbeadása a Lakásrendelet 4.§ (6) bekezdése alapján

Előterjesztő: Madár Éva mb. irodavezető

Sz-712/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

24. Bp., IX. Üllői u. 19. I.lh. III.8. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog

Előterjesztő: Madár Éva mb. irodavezető

Sz-684/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

25. Minőségi lakáscsere kérelmek

Előterjesztő: Madár Éva mb. irodavezető

Sz-685/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

26. Üres, 60 m2 feletti önkormányzati bérlakások piaci alapon történő bérbeadása (pályázat kiírása)

Előterjesztő: Madár Éva mb. irodavezető

Sz-711/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

27. Bp., IX. Vágóhíd u. 10. II.22. szám alatti lakás és a Bp., IX. Drégely u. 12. III.54. szám alatti lakás bérleti értékkülönbözete

Előterjesztő: Madár Éva mb. irodavezető

Sz-732/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

28. Lakás bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében

Előterjesztő: Madár Éva mb. irodavezető

Sz-686/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

29. Lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése

Előterjesztő: Madár Éva mb. irodavezető

Sz-687/2011. sz.; Sz-719-729/2011. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

30. A Gazdasági Bizottság 419/2011.(XI.08.) számú határozatának módosítása

Előterjesztő: Madár Éva mb. irodavezető

Sz-688/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

31. A Gazdasági Bizottság határozatainak visszavonása

Előterjesztő: Madár Éva mb. irodavezető

Sz-689/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

32. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése

Előterjesztő: Madár Éva mb. irodavezető

Sz-690/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

33. Üres, nem lakás célára szolgáló helyiségek pályázata

Előterjesztő: Madár Éva mb. irodavezető

Sz-691/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet

 

34. Bp., IX. Ráday u. 5. fszt. VIII. szám alatti helyiség bérleti szerződésének módosítása

Előterjesztő: Madár Éva mb. irodavezető

Sz-692/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

35. Közös tulajdonú helyiség elidegenítése

Előterjesztő: Madár Éva mb. irodavezető

Sz-693/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

36. Lakóház-felújítás pályázaton elnyert visszatérítendő támogatás

Előterjesztő: Madár Éva mb. irodavezető

Sz-731/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. melléklet; 2. melléklet; 2. melléklet (A melléklet a Szervezési Csoportnál megtekinthető)

 

37. Ügyrend módosítása

Előterjesztő: Kandolka László elnök

Sz-710/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Tájékoztatók:

 

1. Tájékoztató a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata gazdálkodásának 2011. háromnegyedéves helyzetéről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

252/2011. sz.; 1. sz. melléklet; 252/2/2011. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

2. Tájékoztató a bérlők részére fizetendő pénzbeli térítés összegéről, a környező kerületekben folytatott gyakorlat bemutatásával

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-738/2011. sz. előterjesztések (helyszínen osztva)

 

3. Tájékoztató Rácz Sándorné (Bp., IX. Drégely u. 12. I.em.17.) lakásügyével kapcsolatban

Előterjesztő: Madár Éva mb. irodavezető

Sz-695/2011. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

4. Tájékoztató a GB határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Kandolka László elnök

Sz-713-714/2011. sz. előterjesztések (Szervezési csoportnál megtekinthető)

 

Budapest, 2011. december 2.

 

Kandolka László s.k.

elnök

Top