2011.11.09. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv II. (kivonat)

Jegyzőkönyv III. (közmeghallgatásról)

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1. Javaslat a 2. sz. felnőtt háziorvosi körzet megszüntetésére, és a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

222/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

2. Budapesti Rendőr-főkapitányság támogatása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

221/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

3. A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének az építmény- és telekadóról szóló rendeletének megalkotása (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

229/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

4. A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. (…) önkormányzati rendelete Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

230/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

5. A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének az idegenforgalmi adóról szóló 38/2010. (XII.31.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

231/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

6. A települési képviselők díjazásról, és természetbeni juttatásáról szóló 5/1995. (II.23) rendelet módosítása (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

232/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

7. A helyben központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a helyi központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló rendelettervezete (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

234/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

8. Budapest Főváros Önkormányzata és a Ferencvárosi Önkormányzat között – Schöpf Merei Kórház tárgyában – létrejött adásvétellel vegyes ingatlancsere szerződés és pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás közös megegyezéssel történő felbontása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

224/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítása (I. forduló)

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

233/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

10. Vendel utca 20. és Vendel utca 20/b. (Lenhossék utca 30.) sz. alatti ingatlanok homlokzat védelmének megszüntetésére irányuló kérelem

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

236/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet; 5. sz. melléklet; 6. sz. melléklet

11. Megállapodás a kerületi felnőtt és gyermek háziorvosi szolgálatok működtetésére

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

228/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

12. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. évi költségvetés módosítása (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Formanek Gyula alpolgármester

248/2011., 1. sz. melléklet
248/2/2011; 1. sz. melléklet
248/3/2011. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) dr. Bácskai János polgármester

13. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági társaságok egységes irányítási rendszerének kialakítása, az új vagyonkezelői modell bevezetése

Előterjesztő: Vörös Attila SEM IX. Zrt. elnök-vezérigazgató

240/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

14. 2012. évi Ellenőrzési terv

Előterjesztő: dr. Nagy Hajnalka jegyző

235/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

15. Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Kft. alapítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

247/2011. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

16. Pince Színház akadálymentesítésének ütemezése

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

237/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

17. Alapító okirat módosítása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

227/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

18. Projekt menedzser feladatainak ellátása, díjazása alpolgármesteri foglalkoztatási jogviszony mellett

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

238/2011. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

19. Javaslat a Képviselőtestület 302/2011. (X. 05.) számú határozat módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

242/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

20. A Közbiztonsági Közalapítvány támogatása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

241/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

21. FESZOFE Kft. igazgatójának jutalmazása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

244/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

22. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában igazgatási szünet elrendelése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

243/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

23. Ferencvárosi Parkolási Kft. vezető tisztségviselői jogviszonnyal kapcsolatos döntések

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

246/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

24. FMK igazgatói pályázat kiírása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

245/2011. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

25. Egyedi lakás- és helyiségügyek

Előterjesztő: Varga József alpolgármester

225/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma testületi ülésen való napirendre vételét.

1. Napirendre vételt igénylő, de nem tárgyalt vagy halasztott napirendek levételének indoklása

Előterjesztő: dr. Nagy Hajnalka jegyző

2/7/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

2. Tájékoztató a 2011. évi nyári gyermekétkeztetésről

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

226/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Budapest, 2011. november 4.

 

dr. Bácskai János s.k.

polgármester

Top