2011.11.08 – Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. (…) önkormányzati rendelete Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

230/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ A települési képviselők díjazásról, és természetbeni juttatásáról szóló 5/1995. (II.23) rendelet módosítása (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

232/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ A helyben központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a helyi központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló rendelettervezete (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

234/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. évi költségvetés módosítása (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

248/2011.
1. sz. Melléklet
248/2/2011. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. Melléklet

 

5./ Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Kft. alapítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

247/2011. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

6./ Javaslat a Képviselőtestület 302/2011. (X. 05.) számú határozat módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

242/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ A Közbiztonsági Közalapítvány támogatása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

241/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ Ferencvárosi Közterület-felügyelet Szervezeti és Működési Szabályzata

Előterjesztő: Varga József alpolgármester

Sz-659/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ Metró Áruház és környéke Kerületi Szabályozási Terv módosítása

Előterjesztő: Dankó Rita megbízott főépítész

Sz-647/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. Melléklet
2. sz. Melléklet

 

10./ Tájékoztató a Budapest IX. kerület Csarnok tér parkolási helyzetéről

Előterjesztő: dr. Paksi Ilona aljegyző

Sz-654/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. Melléklet

 

11./ Kerületi komplex környezetvédelmi program

Előterjesztő: Martos Dániel elnök

Sz-652/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12./ Nagycsaládosok Országos Egyesületének támogatása

Előterjesztő: Martos Dániel elnök

Sz-653/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

13./ Kutya WC-k kialakításának lehetőségei a Tompa utcában

Előterjesztő: Madár Éva mb irodavezető

Sz-648/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Tájékoztató:

 

1. Tájékoztató a VVKB határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Martos Dániel elnök

Sz-660/2011. sz. előterjesztés (Szervezési Csoportnál megtekinthető)

 

Budapest, 2011. november 5.

Martos Dániel s.k.
elnök

 

 

Top