2011.11.08. – Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. évi költségvetés módosítása (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
248/2011.; 1. sz. Melléklet; 248/2/2011; 1. sz. Melléklet; 248/3/2011. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

2. A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének az építmény- és telekadóról szóló rendeletének megalkotása (I. forduló)

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
229/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3. A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének az idegenforgalmi adóról szóló 38/2010. (XII.31.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
231/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4. A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. (…) önkormányzati rendelete Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
230/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5. A helyben központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a helyi központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló rendelettervezete (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
234/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6. Budapest Főváros Önkormányzata és a Ferencvárosi Önkormányzat között – Schöpf Merei Kórház tárgyában – létrejött adásvétellel vegyes ingatlancsere szerződés és pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás közös megegyezéssel történő felbontása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
224/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítása (I. forduló)

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester
233/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági társaságok egységes irányítási rendszerének kialakítása, az új vagyonkezelői modell bevezetése

Előterjesztő: Vörös Attila SEM IX. Zrt. elnök-vezérigazgató
240/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9. 2012. évi Ellenőrzési terv

Előterjesztő: dr. Nagy Hajnalka jegyző
235/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10. Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Kft. alapítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
247/2011. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

Tájékoztatók:

 

1. Hűvösvölgyi Napközis Tábor szabályszerűségi vizsgálata

Előterjesztő: dr. Nagy Hajnalka jegyző
Sz-658/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2. Tájékoztató a Ferencvárosi Családsegítő Központ és Intézményei működési jellegű kiadások kötelezettségvállalásának teljesítmény ellenőrzéséről

Előterjesztő: dr. Nagy Hajnalka jegyző
Sz-600/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3. Tájékoztató a Fővárosi Önkormányzatnál lakóház felújítására elnyert támogatásokról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Sz-643/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4. Tájékoztató a Tavirózsa Gondozási Központ és Napsugár Idősek Klub (1092. Budapest, Mester u. 33-35.) beruházásának és működési engedélyeztetési eljárás kiadásával kapcsolatos intézkedések szabályszerűségi ellenőrzéséről

Előterjesztő: dr. Nagy Hajnalka jegyző
Sz-657/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5. Tájékoztató a Ferencvárosi Gondozó Szolgálat 2007. évben végrehajtott rendszerellenőrzés alapján készített jelentésről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Sz-656/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Pál József csoportvezető

 

6. Tájékoztató a PEB határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Pál Tibor elnök
Sz-662 /2011. sz. előterjesztés (Szervezési csoportnál megtekinthető)

 

7. Ellenőrzési jelentés a céljelleggel juttatott 2010. évi támogatások szabályszerűségi ellenőrzéséről

Előterjesztő: Pál József csoportvezető
Sz-601/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 

Budapest, 2011. november 5.

Pál Tibor s.k.
elnök

Top