2011.10.04 – Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Az állattartás rendjéről szóló …/2011. (…….) önkormányzati rendelet megalkotása, és ezzel egyidejűleg az állattartás rendjéről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

Előterjesztő: dr. Nagy Hajnalka jegyző

210/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Javaslat a Ferencvárosi Önkormányzat Közalapítványi, Kuratóriumi és Felügyelő Bizottság tagjainak cseréjére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

218/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Javaslat a Markusovszky parki illemhely üzemeltetésére

Előterjesztő: Varga József alpolgármester

Sz-557/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Javaslat a szelektív hulladékgyűjtők felborításának megakadályozására

Előterjesztő:Görgényi Máté RÖNK elnök

Sz-576/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Bp. IX. Ker. Lobogó utca 20. sz. előtti járdaszakasz befejezése

Előterjesztő: Görgényi Máté RÖNK elnök

Sz-577/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ Lakóház-felújítási pályázaton elnyert vissza nem térítendő támogatások

Előterjesztő: Madár Éva megbízott irodavezető

Sz-573/2011. sz.
Sz-574/2011. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ Közterület-használati kérelem

Előterjesztő: Varga József alpolgármester

Sz-580/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Budapest, 2011. szeptember 30.

Martos Dániel s.k.
elnök

 

Top