2011.10.04. – Humán Ügyek Bizottsága (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Meghívó a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága 2011. október 4-én (kedd) 14.00 órakor tartandó rendes ülésére.

Ülés helye: Anyakönyvi Hivatal, Házasságkötő terem (Budapest, IX. kerület Bakáts tér 1.)

 

Napirendi javaslat:

 

1. Szociális és gyermekjóléti intézmények átalakítása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

212/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. Melléklet

 

2. Javaslat a kerületi adósságkezelési szolgáltatás népszerűsítésére

Előterjesztő: Csárdi Antal képviselő

211/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3. Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Programjának éves felülvizsgálata

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

216/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet

 

4. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer elbírálásának szabályairól szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

214/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2012. évi fordulójához történő csatlakozás

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

213/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6. Javaslat a Ferencvárosi Önkormányzat Közalapítványi, Kuratóriumi és Felügyelő Bizottság tagjainak cseréjére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

218/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7. Maximális csoport/osztálylétszám túllépés fenntartói engedélyezése

Előterjesztő: Borsa József irodavezető

Sz-569/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8. Házirend és Ellátotti megállapodás elfogadása

Előterjesztő: dr. Gáspár László irodavezető

Sz-571/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9. Opoczki Mátyás elhelyezési kérelme

Előterjesztő: dr. Gáspár László irodavezető

Sz-579/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10. Matyi Katalin méltányossági temetési segély kérelme

Előterjesztő: dr. Gáspár László irodavezető

Sz-575/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Tájékoztató:

 

1. Tájékoztató Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának egészségügyi koncepciójáról és fejlesztési tervéről

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-568/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2. Tájékoztató Bp. Főv. IX. Ker. Ferencváros Önkormányzata által fenntartott iskolák 2010. évi kompetenciamérési eredményéről

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-570/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. Melléklet

 

3. Tájékoztató a nyári táboroztatás tapasztalatairól

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-572/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. Melléklet

 

Budapest, 2011. szeptember 30.

 

Illyés Miklós s.k.

bizottság elnöke

 

Top