2011.09.21. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendkívüli

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1. Rendőrkapitány bemutatkozása

Előterjesztő: Fuxreiter Róbert rendőrkapitány

Szóbeli előterjesztés

 

2. Ferencvárosi kitüntetések adományozása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

197/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3. Intézményvezetői közalkalmazotti jogviszony megszüntetése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

196/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítása (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

182/8/2011.; 1. sz. Melléklet

182/9-11/2011. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

5. A Ferencvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló többször módosított 6/1997. (IV.01.) rendelet módosítása (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

202/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

7. A Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

206/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. Melléklet

8. Személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló rendelet

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

201/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

9. Pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló rendelet

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

205/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

10. Polgármesteri Hivatal SZMSZ módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

207/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. Melléklet; 2. sz. Melléklet; 3. sz. Melléklet; 4. sz. Melléklet; 5. sz. Melléklet; 6. sz. Melléklet

11. Költségvetési szerv létrehozása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

208/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

12. Ferencvárosi Vagyonkezelő Kft. alapító okiratának módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

191/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

13. Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának „deák” Tanulmányi Ösztöndíj Közalapítványa felügyelőbizottsági tagjainak a kijelölése

Előterjesztő: Martos Dániel képviselő

209/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

14. Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány beszámolója

Előterjesztő: Varga József alpolgármester

199/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. Melléklet

15. A Szellemi Honvédelem Alapítvány támogatása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

188/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. Melléklet

16. Alapító okiratok módosítása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

192/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
a.) József Attila Általános Iskola és AMI alapító okirat módosítás
b.) Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola és AMI alapító okirat módosítása

17. Hozzájárulás pályázat benyújtásához

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

193/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

18. Kártalanítási megállapodás

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

194/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

19. Interpelláció

Előterjesztő: Csárdi Antal képviselő

195/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

20. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági társaságok egységes irányítási rendszerének kialakítása, az új vagyonkezelői modell bevezetése

Előterjesztő: Vörös Attila SEM IX. Zrt. elnök-vezérigazgató

200/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

21. Egyedi lakás- és helyiségügyek

Előterjesztő: Varga József alpolgármester

198/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma testületi ülésen való napirendre vételét.

1. Tájékoztató a kerületi küldött I. féléves munkájáról

Előterjesztő: Veres László kerületi küldött

203/2011. sz. előterjesztés (helyszínen osztva)

2. Tájékoztató a Ferencvárosi Közterület-felügyelet tevékenységéről

Előterjesztő: Varga József alpolgármester

204/2011. sz. előterjesztés (helyszínen osztva)

3. Napirendre vételt igénylő, de nem tárgyalt vagy halasztott napirendek levételének indoklása

Előterjesztő: dr. Nagy Hajnalka jegyző

2/5/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

4. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: dr. Nagy Hajnalka jegyző

1/7/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Budapest, 2011. szeptember 16.

 

dr. Bácskai János

polgármester

Top