2011.09.20. – Humán Ügyek Bizottsága (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Meghívó a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága 2011. szeptember 20-án (kedd) 14:00 órakor tartandó ülésére

Ülés helye: Anyakönyvi Hivatal, Házasságkötő terem (Budapest, IX. kerület Bakáts tér 1.)

 

Napirendi javaslat:

 

1. Ferencvárosi kitüntetések adományozása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

197/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2. Intézményvezetői közalkalmazotti jogviszony megszüntetése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

196/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

2011. évi költségvetésének módosítása (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

182/8/2011.; 1. sz. Melléklet; 182/9/2011.; 182/10/2011. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. Melléklet

 

4. A Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

206/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. Melléklet

 

5. Személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló rendelet

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

201/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6. Pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló rendelet

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

205/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7. Polgármesteri Hivatal SZMSZ módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

207/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. Melléklet; 2. sz. Melléklet; 3. sz. Melléklet; 4. sz. Melléklet; 5. sz. Melléklet; 6. sz. Melléklet

 

8. Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának „deák” Tanulmányi Ösztöndíj Közalapítványa felügyelőbizottsági tagjainak a kijelölése

Előterjesztő: Martos Dániel képviselő

209/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9. A Szellemi Honvédelem Alapítvány támogatása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

188/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. Melléklet

 

10. Alapító okiratok módosítása

192/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

a.) József Attila Általános Iskola és AMI alapító okirat módosítása

b.) Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola és AMI alapító okirat módosítása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

 

11. NOÉ Ludotéka laptop kérelmének támogatása

Előterjesztő: Borsa József irodavezető

Sz-518/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. Melléklet

 

12. Rehabilitációs gyógyúszás támogatása

Előterjesztő: Illyés Miklós elnök

Sz-517/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. Melléklet; 2. sz. Melléklet

 

13. Rockin’ Bord TSE támogatási kérelme

Előterjesztő: Illyés Miklós elnök

Sz-516/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. Melléklet

 

14. Iskolai sportszerfejlesztési pályázat

Előterjesztő: Borsa József irodavezető

Sz-515/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15. Maximális csoport/ osztálylétszám túllépés fenntartói engedélyezése

Előterjesztő: Borsa József irodavezető

Sz-519/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

16./ Szakmai program elfogadása pályázat benyújtásához – FEGOSZ

Előterjesztő: dr. Gáspár László irodavezető

Sz-522/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

17. Szakmai program elfogadása pályázat benyújtásához – FECSKE

Előterjesztő: dr. Gáspár László irodavezető

Sz-523/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

18. Utólagos tájékoztatás pályázat benyújtásáról

Előterjesztő: dr. Gáspár László irodavezető

Sz-524/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

19. Állami gondozott lakáskérelmének elutasítása

Előterjesztő: Illyés Miklós elnök

Sz-520/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

20. Méltányossági segély átmeneti kérelmek

Előterjesztő: dr. Gáspár László irodavezető

Sz-525/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Tájékoztató:

 

1./ Tájékoztató a HÜB határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Illyés Miklós elnök

Sz-521/2011. sz. előterjesztés (Szervezési csoportnál megtekinthető)

 

Budapest, 2011. szeptember 16.

 

Illyés Miklós s.k.

bizottság elnöke

 

Top