2011.07.15. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ “Belső-Ferencváros kulturális negyed fejlesztése” EU pályázat

Előterjesztő: Vörös Attila SEM IX Zrt. elnök vezérigazgató

165/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet (pdf); 1. sz. melléklet (xls); 2. sz. melléklet

2./ Ferencvárosi Önkormányzat tulajdonát képező közterületek használatáról szóló 20/1996. (IV.26.) rendelet módosítása (I. forduló)

Előterjesztő: Martos Dániel képviselő

176/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

3./ Az Önkormányzat tulajdonát képező Budapest II., Nagykovácsi út 11. szám alatti ingatlan, hűvösvölgyi napközis tábor jogi helyzetének rendezése, és a bérlővel kötendő megállapodás

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

171/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefváros Önkormányzatának Képviselőtestületével és a Küldetés Egyesülettel fogyatékos személyek nappali ellátására kötendő megállapodás, illetve ellátási szerződés megkötése

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

166/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Budapest IX., Erkel utca 18. sz. alatti ingatlan elidegenítési ügye

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

172/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ Javaslat a Képviselőtestület 208/2011. (VI.01.) sz. határozatának (BOI helyiségbérlet) visszavonására

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

168/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

175/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ Dominó Általános Iskola költségvetésének módosítása a megszüntetésre kerülő alkalmazotti jogviszonyok miatt

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

167/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ Nem lakás célú helyiség elidegenítése

Előterjesztő: Varga József alpolgármester

174/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10./ Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításával kapcsolatos határozat pontosítása

Előterjesztő: Sebők Endre ügyvezető igazgató

169/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ Városkártya

Előterjesztő: Martos Dániel képviselő

177/2011. sz. előterjesztés

 

Budapest, 2011. július 12.

 

dr. Bácskai János
polgármester

Top