2011.07.05. – Gazdasági Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Javaslat a Vállalkozókért Ferencváros Egyesülethez alapító tagként történő csatlakozásra

Előterjesztő: Martos Dániel elnök

161/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Javaslat közhasználat céljára átadandó út kiépítéséről szóló előszerződések módosítására

Előterjesztő: Martos Dániel elnök

151/2011. sz. előterjesztés; 1. Melléklet; 2. Melléklet; 3. Melléklet; 4. Melléklet; 5. Melléklet (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Javaslat a 326/2011. (II.02.) sz. és a 485/2009. (XII.02.) sz. határozatok visszavonására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

149/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Schöpf-Merei Kórház tárgyában létrejött adásvétellel vegyes csereszerződés megszüntetése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

159/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Egyedi lakás- és helyiségügyek

Előterjesztő: Varga József alpolgármester

156/2/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ Kártalanítási megállapodások

Előterjesztő: Varga József alpolgármester

Sz-459-460/2011. sz. előterjesztések (később kerül kiküldésre)

 

7./ Lakások bérbeadása a Lakásrendelet 4.§ (6) bekezdése alapján

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-412/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ Lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése

Előterjesztő: Kosik Gáborné irodavezető-helyettes

Sz-417-424/2011. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ Lakás bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében, a mellékelt összesítő jegyzék szerint

Előterjesztő: Kosik Gáborné irodavezető-helyettes

Sz-416/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10./ Bp., IX., Mester utca 65. fszt.5. szám alatti lakás árverés útján történő értékesítése

Előterjesztő: Kosik Gáborné irodavezető-helyettes

Sz-415/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ Üres helyiség elidegenítése

Előterjesztő: Kosik Gáborné irodavezető-helyettes

Sz-414/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12./ Peren kívüli egyezség megkötése

Előterjesztő: Kosik Gáborné irodavezető-helyettes

Sz-413/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

13./ Bp., IX. Lónyay u. 17. szám alatti társasházban lévő közös tulajdonú helyiségek elidegenítése

Előterjesztő: Kosik Gáborné irodavezető-helyettes

Sz-411/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ 60 m2 feletti, üres önkormányzati bérlakások piaci alapon történő bérbeadása (pályázat kiírása)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-436/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15./ Bp. IX, Ráday u. 39. I.24. sz. alatti lakás piaci alapon történő bérbeadása.

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-435/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

16./ Lakások bérbeadása, lakással nem rendelkező kérelmezők részére, a 2000-ig benyújtott lakáskérelmek alapján

Előterjesztő: Kosik Gáborné irodavezető-helyettes

Sz-437/2011. sz. előterjesztés (helyszínen kerül kiosztásra)

 

Tájékoztató:

 

Tájékoztató a GB határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Kandolka László elnök

Sz-438-/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Budapest, 2011. június 29.

 

Kandolka László s.k.

elnök

Top