Tájékoztatás az óvodai felvételekről a 2020/2021-es nevelési évre – Information regarding kindergarten enrolments for the  2020/2021 school year

 

For an English translation, please scroll down

 

————————————-

 

Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25.) EMMI határozatában (a továbbiakban: EMMI határozat) a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg.

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában működő óvodák esetén:

 

1. Ha a szülő/gondviselő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor ezen szándékát – a körzetes óvoda nevének megjelölésével – jelezze az általa választott óvoda vezetőjének. Az óvoda a beiratkozásra vonatkozó szándéknyilatkozatot (Szándéknyilatkozat óvodai beiratkozáshoz)

 

2020. április 17-ig fogadja be.

 

Óvodavezetőink minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy a felvétel a gyermekek érdekeit szem előtt tartva valósuljon meg, ezért kérjük a Kedves Szülőket, hogy szándéknyilatkozatukat a kiválasztott óvoda részére juttassák el a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra figyelemmel lehetőség szerint elektronikus úton, vagy telefonon (óvodai információs táblázat).

A gyermek felvételére vonatkozóan legkésőbb 2020. április 30-áig döntést hoz az intézmény vezetője, melyről írásban értesíti az érintett szülőt/gondviselőt.

 

 

2. A kötelező felvételt biztosító óvoda

 

2020. április 21-ig

 

hivatalból felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik vonatkozásában nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette. 

 

A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül majd sor. Ha tehát a szülő olyan óvodába szándékozik beíratni a gyermekét, amely egyébként is a kötelező óvodai felvételt biztosítja a számára, akkor nincs szüksége intézkedésre az óvoda felé.

 

 

3. A kijelölt óvoda, a sajátos nevelési igényű gyermeket

 

április 28-ig

 

hivatalból felveszi, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt. Amennyiben rendelkezésére áll már a sajátos nevelési igényre vonatkozó szakértői vélemény, úgy azt lehetőség szerint elektronikus úton az abban kijelölt óvoda részére juttassa el. (Sajátos nevelési igényű gyermekeket együttnevelésben ellátó intézmények)

 

4. Kérem az óvodai információs táblázatban (óvodai információs táblázat), valamint a körzetes óvodák utca szerinti felsorolását tartalmazó táblázatban (körzetes óvodák utca szerint) foglaltak alapján tájékozódjon a kötelező felvételt biztosító óvodákról, valamint elérhetőségeikről.

 

 

NEM Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában működő óvodák esetén:

5. Azok a kerületi lakosok, akik gyermeküket NEM a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában működő óvodába kívánják beíratni, azok a kiválasztott – magán, egyházi, más települési – óvodába 2020. április 2.-április 17. napja között jelentkezhetnek.

 

 

————————————————

 

 

The Minister of Human Capacities –  taking into account Decree No. 40/2020 on the declaration of a state of emergency. (III. 11.) – has laid down specific procedural rules for kindergarten enrolment for the 2020/2021 school year, in the Government Decree of EMMI No. 7/2020 (III.25.) on enrolment in kindergartens and primary schools for the 2020/2021 school year (hereinafter: the EMMI decision).

 

In the case of kindergartens maintained by the Municipality of District IX. of the City of Budapest:

 

1. If the parent/guardian does not wish to enrol his or her child in a kindergarten with compulsory admission, then he/she is obliged to notify it to the head of the kindergarten of his/her choice, indicating the name of the kindergarten of the area of admission. The kindergarten will accept the declaration of intent regarding kindergarten enrolment (Declaration of intent regarding kindergarten enrolment)

 

until 17 April 2020.

 

Our kindergarten directors will do their best to ensure that the admission takes place in the best interests of the child, therefore we kindly ask the Parents to send their letter of intent to the selected kindergarten possibly electronically or by phone (Kindergarten information table), with a view to health aspects required by the emergency. The head of the institution shall make a decision on the admission of the child by 30 April 2020 at the latest, and shall notify the parent / guardian concerned in writing.

 

2. The kindergarten with compulsory admission will admit ex officio every child in its area of ​​admission, for whom no indication has been received that he/she has been admitted to another kindergarten with the deadline of

 

21 April 2020.

 

The documents required for enrolment shall be presented on the child’s first day of kindergarten education. Thus, if a parent intends to enrol his/her child in a kindergarten that provides him/her with compulsory kindergarten enrolment anyway, the Parent does not need to take action toward the kindergarten.

 

 

3. The designated kindergarten will admit children with special needs ex officio

 

until April 28, 2020,

 

and shall notify the parent raising the child in writing. If you already have an expert opinion on the special educational need, then please be so kind to send it electronically to the designated kindergarten. (Institutions providing co-education for children with special educational needs)

 

4. Please find out about the kindergartens that provide compulsory admission and their contact details in the kindergarten information table (kindergarten information table) and the table containing the list of kindergartens of areas of admission by street (district kindergartens by street).

 

In case of kindergartens NOT maintained by the Municipality of the District IX of the City of Budapest:

5. District residents who wish to enrol their child in a kindergarten NOT maintained by the Municipality of District IX of the City of Budapest, may apply to a – private, ecclesiastical or other – kindergarten between April 2 and April 17, 2020.

 

————————————-

 

Angol fordítás / English translation: Ferencvárosi Közösségi Alapítvány “Új szomszédaink” című projektje /Our New Neighbours project of the Ferencváros Community Foundation.

Top