Kulturális helyiségpályázat – Ráday 47.

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata nyilvános pályázatot ír ki az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, Budapest IX., Ráday utca 47. fszt. I. szám alatti 148,73 m2 nagyságú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti jogának megszerzésére, kulturális célra, az önkormányzattal történő együttműködési kötelezettséggel.

 

A pályázattal kapcsolatban tájékoztatást nyújt a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Irodája és Vagyonkezelési Irodája, valamint a pályázat egyéb részleteit az alábbi pályázati felhívásra kattintva ismerhetik meg:

 

Pályázati kiírás – Ráday utca 47. fszt. I.

Top