KÖZLEMÉNY

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) hatálya alá tartozó munkáltatóknál működő szakszervezetek reprezentativitásának megállapításáról szóló 24/2011. (III.9.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rend.) 9. § (2) bekezdésben, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény 20. § foglaltak alapján az alábbiakat teszem közzé.

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata költségvetési szerveinél működő szakszervezetek helyi szintű reprezentativitását megállapító – Korm.rend. 8. §-a szerint összehívott – Települési Reprezentativitást Megállapító Bizottság 2022. október 18-án megtartott ülésének megállapítása szerint a Kjt. d/A.§ (2) bekezdés értelmében, települési szinten az alábbi szakszervezeteket kell reprezentatívnak tekinteni:

  • Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete
  • Szociális Munkások Demokratikus Szakszervezete

 

Budapest, 2022. október 18.

Top