Keressük a Ferencváros újság főszerkesztőjét

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának

Polgármestere

a Ferencváros című havi magazin főszerkesztői feladatainak ellátására

pályázatot ír ki

 

A jogviszony típusa: megbízás (egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony)
Időtartam: határozatlan
A főszerkesztői feladatellátás legkorábban 2020. június 1. napján kezdhető meg.

 

A főszerkesztői feladatkörbe tartozó lényeges tevékenységek:
● irányítja a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ferencváros című havilap szerkesztőségét
● ellátja az újság szerkesztőségével kapcsolatos valamennyi adminisztratív feladatokat
● megtervezi a szerkesztőség költségvetését és felelősen betartja és betartatja azt
● Ferencváros új arculatának megfelelően felépíti és bevezeti az új média brandjét
● biztosítja a független, szabad sajtó elvének megfelelő működését a helyi lapban
● biztosítja, hogy a helyi lakosok korrekt, széleskörű tájékoztatást kapjanak a kerületben történtekről
● folyamatosan kapcsolatot tart az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeivel, az önkormányzati társaságok, intézmények vezetőivel, a kerület életében meghatározó intézményekkel, szervezetekkel
● felelős a témák kiválasztásáért, és a formailag is minőségi újságírás biztosításáért
● felelős a szerkesztőség gazdálkodásáért, költségvetéséért, beosztja azt, és ez alapján köt szerződést meglévő vagy új munkatársakkal
● teljes munkaidős vezetőként irányítja a szerkesztőségi csapatot.

Főszerkesztővel kapcsolatos elvárások:
● Legalább 5 éves főszerkesztői vagy szerkesztői tapasztalattal rendelkezik, a média bármely területén.
● Legalább egy idegen nyelvet beszél.
● Megbízható, egyenes és határozott személyiség.
● Rendelkezik vezetői készségekkel.
● Önállóan és csapatban is képes dolgozni.
● Bizonyított már a független magyar újságírás területén

Pályázati feltételek:
● büntetlen előélet
● cselekvőképesség
● a magyar állampolgárság
● magyar nyelvtudás
● feladatellátás üzletszerű, adószámot igénylő gazdasági tevékenység keretében.

A pályázat részeként benyújtandó anyagok, iratok, igazolások:
● 2 oldalas főszerkesztői szakmai koncepció az új médium működéséről a következő két évre vonatkozóan. A Pályázó pályázatában ismertesse, hogyan képzeli a havi lap szerkezetét, rovatait, milyen eszközökkel tudná vonzóbbá tenni a lapot a helyiek és a nagyközönség számára.
● 2 oldalas lapterv a Ferencváros magazin egy idei, tetszőleges számához. A laptervet a kerület facebook és weboldalának híreinek, eseményeinek figyelembe vételével kérjük elkészíteni
● 3 bármely típusú írás, amely tükrözi a jelentkező íráskészségét, újságírói tapasztalatát
● szakmai önéletrajz
● iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata
● szakmai gyakorlat meglétét igazoló iratok másolata
● nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához, továbbá, hogy a pályázati elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 15 .
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. május 29.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

e-mailen a foszerkesztopalyazat@ferencvaros.hu címre.

 

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást minden indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

Két lapszám letölthető formátumban ITT és ITT található.

Top