Ferencvárosi szociális támogatások rendszere
Támogatás megnevezése Jogosultak köre Jövedelemhatár

(nettó jövedelem/fő/család)

Támogatás
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény családban élő vagyontalan esetén 47.025,- Ft A kedvezményre jogosult gyermekek ingyenesen vagy 50%-kal olcsóbban vehetik igénybe az intézményi étkeztetést.

 

6.000,-Ft vagy 6.500,-Ft

juttatás évente két alkalommal.

egyedül élő, tartósan beteg gyermeket nevelő vagyontalan család esetén 51.300,- Ft
Lakbértámogatás Ferencváros önkormányzatának tulajdonában álló, elismert nagyságú lakás szociális alapon bérlője Szociálisan rászorult személy 12 hónap időtartamra jövedelemtől függően 2 – 10.000,- Ft/hó között
Lakásfenntartási támogatás Elismert nagyságú lakásban élő személy Szociálisan rászorult személy 12 hónap időtartamra jövedelemtől függően 10 – 8 – 6.000,-Ft/hó
Adósságkezelési szolgáltatás Elismert nagyságú lakásban élő, önhibáján kívül adósságot felhalmozó vagyonnal nem rendelkező személy 128.250,- Ft Összesen 300.000,- Ft maximum 18 havi részletben
Jövedelemkiegészítő támogatás Aktív korúak ellátására nem jogosult  vagyonnal nem rendelkező személy 28.500,- Ft 12 hónap időtartamra 20.000,- Ft/hó

 

B kategóriás jogosítvány legalább 1 éve a kerületben bejelentett lakó-, vagy tartózkodási helyen életvitelszerűen élő, 6-23 éves életkorú, nappali tagozaton, közoktatásban tanuló diák vagy szülője nincs maximum 50.000,- Ft
Internet-használati díjtámogatás Szociálisan rászorult személy maximum 10.000,- Ft/tanítási félév
Diák bérlet támogatás Szociálisan rászorult személy diák Budapest bérlet teljes ára (3.450,- Ft)

az iskolai tanév idejére

(10 hónap)

Lakhatáshoz kapcsolódó rendkívüli támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendkívüli élethelyzet miatt anyagi segítségre szoruló személy Szociálisan rászorult személy maximum 100.000,- Ft/év/háztartás
Gyógyszertámogatás

 

Szociálisan rászorult személy Családban élő személy esetén:

114.000,- Ft

Egyedül élő személy esetén:

142.500,- Ft

2.000,- Ft és 13.000,- Ft/hó között összeg

egy év időtartamra

70. életévét betöltött személy 114.000,- Ft
80. életévét betöltött személy 128.250,- Ft
Rendkívüli támogatás létfenntartást veszélyeztető, vagy rendkívüli élethelyzetbe került szociálisan rászoruló személy Családban élő személy esetén:

114.000,- Ft

Egyedül élő személy esetén:

142.500,- Ft

élethelyzetre tekintettel változó
65 + támogatás tárgyévben 65 életévét betöltő, vagy annál idősebb személy 128.250,- Ft Jövedelemtől függően 25 – 20 – 15.000,-Ft/család
Gyermeknevelési támogatás legalább 1 éve a kerületben bejelentett lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermekét egyedül nevelő szülő, vagy kettő-/ többgyermekes, vagy tartósan beteg gyermeket nevelő szociálisan rászoruló család Családban élő személy esetén:

114.000,- Ft

 

Családban magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesülő személy él:

142.500,- Ft

egy év időtartamra

3.000,- Ft/hó/gyermek

 

(A tárgyévben 18. életévét betöltő gyermek esetében a támogatás legfeljebb a tárgyév 12.31. napjáig állapítható meg.)

 

gyermekét egyedül nevelő szülő, vagy kettő-/ többgyermekes, vagy tartósan beteg gyermeket nevelő családban nappali tagozatos közoktatásban tanuló gyermeket nevelő szülő

tárgyév 08.01. napjától 10.31. napjáig nyújthatja be

nincs 12.000,- Ft/év/gyermek

 

(a szülő tárgyévben 18. életévét betöltő nappali tagozatos közoktatásban tanuló gyermekére tekintettel is jogosult.)

Születési és életkezdési támogatás Legalább két éve Ferencvárosban élő szülő nincs 40.000,- Ft/gyermek
Védőoltások Ferencvárosban Szociálisan rászorult személy

 

Családban élő személy esetén:

114.000,- Ft

 

Családban magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesülő személy él:

142.500,- Ft

védőoltás költségének utólagos megtérítése
65. életévét betöltött személy 114.000,- Ft
65. életévét betöltött krónikus beteg személy nincs
Fogalmi magyarázat
Szociálisan rászorult személy

 

az a személy, akinél a vele életvitelszerűen együtt élő család egy főre jutó nettó havi jövedelme (továbbiakban: a család egy főre jutó jövedelme) nem haladja meg 114.000,- Ft-ot, egyedül élő kérelmező esetén, vagy ha a családban magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesülő személy él a 142.500,- Ft-ot és a szociális törvény szerinti vagyonnal nem rendelkezik.
Elismert lakásnagyság

 

ha a lakásban

a) egy-kettő személy lakik: 60 m2,

b) három személy lakik: 70 m2,

c) négy személy lakik: 80 m2,

d) négynél több személy lakik: minden további személy után 5-5 m2.

 

A szociális rászorultság jövedelemhatára családoknál egy főre elosztva 114 000,- Ft, egyedül élőknél, vagy ha a családban valaki magasabb összegű családi pótlékot vagy fogyatékossági támogatást kap, 142 500,- Ft. Fontos feltétel még, hogy a szociális törvény szerinti vagyona nem lehet az igénylőnek és családjának sem.

 

A rászoruló gyermekes családok számára rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igényelhető, amennyiben a család egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg hagyományos családok esetében a havi 47.025,- forintot, egyedülálló szülő vagy tartósan beteg gyermekes családok esetében a havi 51.300,- forintot. A kedvezményre jogosult gyermekek ingyenesen vagy 50%-kal olcsóbban vehetik igénybe az intézményi étkeztetést és évente két alkalommal 6.000,- Ft vagy 6.500,- Ft pénzbeli támogatást is kapnak.

 

A szociálisan rászorultaknak, ha önkormányzati bérlakásban élnek, lakbértámogatás is jár. Ennek hossza egy év, amely az igénylés beadása hónapjának első napjától kezdődik, az összege pedig havonta minimum 2.000,-, maximum 10.000,- forint.

 

Hasonlóan az igénylés beadása hónapjának első napjától számított egy évre lehet igényelni a lakásfenntartási támogatást. Ennek havi összege a lakásban élők egy főre jutó jövedelmétől függ.

 

Ugyancsak egy évre igényelhető a jövedelemkiegészítő támogatás, amit a család egy olyan tagja kap, aki nem jogosult aktív korúak ellátására, a család vagyonnal nem rendelkezik és az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 28.500,-Ft-ot. Az önkormányzat hang­súlyozza, itt feltétel a kötelező együttműködés a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságával és az állami foglalkoztatási szervvel.

 

Lehetőség van adósságkezelési szolgáltatásra is. A folyósítás hossza legfeljebb 18 hónap, összege pedig 37 500,- forinttól 300.000,- forin­tig terjedhet. Persze az önkormányzat nem törleszti a teljes adósságot: önrészfizetés és az együttműködés vállalása is kell hozzá. A kérhető támogatás maximuma az adósságkezelésbe maximálisan bevonható 400.000,- Ft 75%-a.

 

A legalább egy éve a Ferencvárosban életvitelszerűen élő, 6 és 23 év közötti nappali tagozaton, közoktatásban tanuló szociálisan rászoruló diákoknak vagy szüleiknek oktatási támogatások is járnak: Az internet-használati díjtá­mogatás összege félévente maximum 10.000,- forint. 50 000 forint segítséget kaphat a diák vagy egyik szülője a jogo­sítvány megszerzéséhez. A Fővárosi Önkormányzat döntése nyomán 14 éves korig van lehetőség ingyenesen utazni a BKK járatain, de ezen felül Ferencváros Önkormányzata 23 éves korig biztosítja az aktuális tanítási évre (összesen 10 hónapig) a teljes havi buda­pesti diákbérlet árát is.

 

Igényelhető lakhatáshoz kapcsolódó rendkívüli tá­mogatás is azoknak a személyeknek, akik lakhatáshoz kapcsolódó rendkívüli élethelyzetük miatt anyagi segítségre szorulnak, például biztosítás nélküli lakáskár, elemi kár esetén. Ezt a szociálisan rászorult háztartás egy tagja kapja, összege évenként maximum 100.000,- forint.

 

A közgyógyellátási igazolványra nem jogosult szociálisan rászorult, vagy 70. életévüket betöltött személyek – a gyógyszerek havi költségének függvényében – gyógyszertámogatásra lehetnek jogosultak a közgyógyellátásra kiadható, legalább hat hónapon rendszeresen szedendő, vényköteles gyógyszerekre vonatkozóan.

 

A létfenntartást veszélyeztető, vagy rendkívüli élethelyzetbe került szociálisan rászorult személy rendkívüli támogatást igényelhet, amennyiben önmaga, vagy családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadásai miatt anyagi segítségre szorul. A támogatás mértéke változó, annak összege a rendkívüli élethelyzet függvénye.

 

Ferencváros Önkormányzata az időskorúak részére 65+ támogatást biztosít a 65. életévét betöltő, vagy annál idősebb személyeknek az egy főre jutó függvényében 15-, 20-, vagy 25.000,- Ft értékben. A támogatás a családban élők számától függetlenül egy személy részére állapítható meg.

 

A gyermekét egyedül nevelő szülő, vagy kettő-/ többgyermekes, vagy tartósan beteg gyermeket nevelő családok gyermeknevelési támogatásra jogosultak. A legalább egy éve a kerületben lakó szociálisan rászoruló kérelmező részére egy év időtartamra, gyermekenként havi 3.000,- Ft összegű támogatás ítélhető meg, valamint a család jövedelmi helyzetétől függetlenül egy alkalommal gyermekenként 12.000,- Ft iskolakezdési támogatás állapítható meg a nappali tagozatos közoktatásban tanuló gyermeket nevelő szülőnek, amennyiben kérelmét tárgyév 08.01. és 10.31. napja között benyújtotta.

 

Újszülött érkezésekor jövedelemhatártól függetlenül Ferencváros Önkormányzata 40.000,- Ft születési és életkezdési támogatást biztosít a legalább két éve a kerületben élő családok számára amennyiben a szülő a támogatás iránti kérelmét a gyermek 2 éves koráig benyújtotta. A támogatással kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy annak összegéből minimum 30.000,- Ft az újszülött gyermek részére megnyitott Start-számlára kerül átutalásra.

 

Legalább 2 éve a kerületben bejelentett lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező  szociálisan rászorult személyek részére lehetőség van különböző típusú védőoltások után támogatást igényelni. Ferencváros Önkormányzata a kullancs terjesztette agyvelőgyulladás, a neisseria meningitidis baktérium okozta megbetegedés, a rotavírus okozta hasmenés ellenni védőoltások esetén legfeljebb a 3. életévét betöltő gyermek részére, a tárgyévben legfeljebb a 20. életévét betöltött személy részére HPV ellen beadott védőoltások költségét megtéríti. A pneumococcus megbetegedési veszély elhárítása céljából a kérelem benyújtását megelőző 60 napon belül beadott védőoltás költségének megtérítését kérheti a 65. életévét betöltött kérelmező, amennyiben havi jövedelme nem haladja meg a 114.000,- Ft-ot, vagy jövedelmi helyzetére tekintet nélkül a háziorvos igazolása szerint krónikus betegsége van és a kérelmet tárgyév március 31. napjáig benyújtotta.

 

Fenti támogatási formák részletszabályait a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 47/2020. (XII. 17.) önkormányzati rendelet tartalmazza, míg valamennyi támogatási kérelem elérhető a www.ferencvaros.hu honlapon. Bármilyen további kérdés esetében keressék bizalommal Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Irodájának Ügyfélszolgálatát ügyfélfogadási időben személyesen (H.:8.00.-17.30; k-cs.: 8.00.-16.00. p.: 8.00.-13.00.), e-mailen (humanszolg@ferencvaros.hu), telefonon (+36-1/215-1077 459/465 mellék), vagy postai úton (1096 Budapest, Lenhossék utca 24-28.)

Top