2021-től változik a gépjárművek adóztatása

Tisztelt Adózók!

 

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény 101. §-a alapján 2021. január 1-jétől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal veszi át a gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat az önkormányzati adóhatóságoktól.

 

2021.01.01-től az önkormányzat felé a korábbi évekre vonatkozó adótartozást kell megfizetni, 2021. évvel kezdődően az állami adóhatóság lesz az illetékes az adó kivetésére, beszedésére, nyilvántartására és behajtására.

 

A változással járó nehézségek mindannyiunkra hatással lesznek, az ügyfeleknek, az állami adóhatóságnak és nekünk is meg kell küzdenünk az új helyzettel. A kellemetlen következmények mérséklése érdekében szeretnénk pár dolgot kiemelni:

 

  • Az önkormányzatok és az állami adóhatóság között jelenleg nem látjuk, milyen kommunikáció lesz a gépjárműadóval kapcsolatban. A jogszabály alapján a 2021.01.01. előtt meglévő adómentes gépjárművekről kell adatot szolgáltatnia az önkormányzati adóhatóságnak a NAV felé, így ezekről az adózóknak külön bejelentést nem kell tenniük, azonban más esetben nem tisztázza a jogszabály az adatszolgáltatások mikéntjét.

 

  • A fentiek értelmében az adóhatóságunk szívesen áll az ügyfelei szolgálatára, azonban kérjük, hogy bármilyen 2020.12.31-ét követő gépjárműadóügyben az állami adóhatósághoz forduljanak, mivel mi az állami adóhatóság nyilvántartására nem látunk rá, az adóztatási gyakorlatukat nem ismerjük. Amennyiben az állami adóhatóság szükségesnek látja, megkeresi hatóságunkat. Természetesen a 2021.01.01-jét megelőző időszakra vonatkozó kérdésekkel az önkormányzati adóhatóságot kell keresniük.

 

  • A novemberi és decemberi változásokról még adóhatóságunk kap adatszolgáltatást, az ezekre vonatkozó határozatokat és csekkeket még adóhatóságunk küldi meg Önöknek.

 

  • Az önkormányzat gépjárműadó beszedési számlája nem kerül át a NAV-hoz. Kérjük, a korábbi csekkeket csak a 2020. adóévvel bezárólag fennálló adótartozás rendezése érdekében használják fel, az állandó átutalásokat, elmentett utalási sablonokat vizsgálják felül/töröljék.
  • A NAV minden gépjármű esetében határozatot fog Önöknek küldeni. A határozatban meghatározott számlaszámra történő utalással, vagy a határozathoz küldött csekkel fizessék meg a 2021. évi gépjárműadót.

 

  • 01. 01-et követő adókivetésekkel összefüggésben adóigazolási kérelmet, méltányossági kérelmet, számlareklamációt a gépjárműadóra vonatkozóan szintén a NAV-hoz kell benyújtani. Az ilyen kérelmeket a NAV nyomtatványain kell majd benyújtani.

 

  • Az önkormányzati adóhatóság továbbra is élhet a végrehajtás lehetőségével, vagy akár a gépjármű forgalomból való kivonására vonatkozó kezdeményezés lehetőségével, ha az adótartozás az egy évi adótételt meghaladja, feltéve, hogy a fizetési kötelezettség 2020. december 31-ig keletkezett

 

  • Amennyiben az adóztatással kapcsolatban további kérdésük merül fel, a NAV honlapján tájékozódhatnak: https://www.nav.gov.hu(jelenleg fejlesztés alatt).

 

Köszönjük Adózóinknak, hogy az elmúlt 28 évben a gépjárműadó megfizetésével hozzájárultak a kerület fejlődéséhez!

 

PARKOLÁS

 

A ferencvárosi várakozási engedélyek 2021. 03. 31-ig érvényesek.

 

Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítása következtében a várakozási engedély kiadásának már nem feltétele a gépjárműadó megfizetésének vagy az adómentesség igazolása.

 

Ennek megfelelően nem kell sem az önkormányzati adóhatósághoz, sem a NAV-hoz fordulni adóigazolásért, amennyiben ferencvárosi parkolási engedélyt kívánnak kiváltani.

 

Csatlakozzon Facebook-csoportunkhoz!

 

Top