Ferencváros újság
Ferencváros újság
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Ferencváros, ingyenes kétheti lap

     
2017. január 16. 2017. január 16. 2017. január 30. 2017. február 13.
             
     
2017. február 27. 2017. március 13. 2017. március 27. 2017. április 10.
             
     
2017. április 24. 2017. május 8. 2017. május 22. 2017. június 19.
             
     
2017. július 17. 2017. augusztus 21. 2017. szeptember 11. 2017. szeptember 25.
             
     
2017. október 9.   2017. október 24.   2017. november 6.   2017. november 20.
             
           
2017. december 4.            


Ferencváros, ingyenes kétheti lap.
ISSN 1789-7572.
Megjelenik 40 ezer példányban.
Felelős kiadó: Ferencváros Önkormányzata
Felelős szerkesztő: Veres László
Fotó: Tuba Zoltán
Lapterv: Földházi Árpád és Eperjessy László
Nyomdai előkészítő: Heroesgroup Kft.
Terjeszti a Magyar Posta
A szerkesztőség e-mail címe: szerkesztoseg@ferencvaros.hu
Hirdetésfelvétel: szerkesztoseg@ferencvaros.hu

Észrevételeiket, javaslataikat várjuk szerkesztőségünk elektronikus levélcímén. Meg nem rendelt kéziratokat és fényképeket nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza.
Impresszum  Adatvédelem