Ferencváros újság
Ferencváros újság
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Ferencváros, ingyenes kétheti lap

     
2019. január 14. 2019. január 28. 2019. január 28. 2019. február 11.
             


Ferencváros, ingyenes kétheti lap.
ISSN 1789-7572.
Megjelenik 40 ezer példányban.
Felelős kiadó: Ferencváros Önkormányzata
Felelős szerkesztő: Veres László
Fotó: Tuba Zoltán
Lapterv: Földházi Árpád és Eperjessy László
Nyomdai előkészítő: Heroesgroup Kft.
Terjeszti a Magyar Posta
A szerkesztőség e-mail címe: szerkesztoseg@ferencvaros.hu
Hirdetésfelvétel: szerkesztoseg@ferencvaros.hu

Észrevételeiket, javaslataikat várjuk szerkesztőségünk elektronikus levélcímén. Meg nem rendelt kéziratokat és fényképeket nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza.Impresszum  Adatvédelem