Ferencváros újság
Ferencváros újság
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Ferencváros, ingyenes kétheti lap

     
2016. január 17. 2016. január 17. 2016. február 1. 2016. február 15.
             
     
2016. február 29.   2016. március 16.   2016. március 29.   2016. április 11.
             
     
2016. április 25.   2016. május 9.   2016. május 23.   2016. június 20.
             
     
2016. július 18.   2016. augusztus 15.   2016. szeptember 12.   2016. szeptember 26.
             
     
2016. október 10.   2016. október 24.   2016. november 7.   2016. november 21.
             
           
2016. december 5.            


Ferencváros, ingyenes kétheti lap.
ISSN 1789-7572.
Megjelenik 40 ezer példányban.
Felelős kiadó: Ferencváros Önkormányzata
Felelős szerkesztő: Veres László
Fotó: Tuba Zoltán
Lapterv: Földházi Árpád és Eperjessy László
Nyomdai előkészítő: Heroesgroup Kft.
Terjeszti a Magyar Posta
A szerkesztőség e-mail címe: szerkesztoseg@ferencvaros.hu
Hirdetésfelvétel: szerkesztoseg@ferencvaros.hu

Észrevételeiket, javaslataikat várjuk szerkesztőségünk elektronikus levélcímén. Meg nem rendelt kéziratokat és fényképeket nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza.Impresszum  Adatvédelem