Perkapu

KÖTELEZŐ ELEKTRONIKUS KAPCSOLATTARTÁS A BÍRÓSÁGOKKAL, PERKAPU

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) rendelkezései értelmében a jogi képviselővel eljáró fél, a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet, valamint a közigazgatási szerv 2016. július 1-től köteles elektronikus úton kapcsolatot tartani a polgári perben a bírósággal. E jogalanyok a hatályos szabályozás szerint a keresetlevelet elektronikus úton, általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével kötelesek benyújtani.

Az elektronikus kapcsolattartást elősegítő új szolgáltatás, a perkapu kidolgozása és a bevezetésével összefüggő jogszabály-módosítások megtörténtek.

A közigazgatási perekben, illetve a jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránti perekben a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet számára szintén kötelező az elektronikus kapcsolattartás 2016. július 1-től. Ezekben a perekben a keresetlevelet elektronikus úton az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél, illetve a birtokvédelmi határozatot hozó jegyzőhöz kell benyújtani. A kötelező vagy kizárólagos elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseket a 2016. július 1. napján és az azt követően indult közigazgatási eljárás során hozott határozat bírósági felülvizsgálata iránti perekben, illetve a 2016. július 1. napján és az azt követően indult jegyző előtti birtokvédelmi eljárás során hozott birtokvédelmi határozat megváltoztatása iránti perekben kell alkalmazni.

Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal elkészítette saját, ÁNYK űrlapjait közigazgatási és birtokvédelmi perekben, melyen megtörténhet a keresetlevél benyújtása, és melyeket az alábbi linkekről lehet letölteni:
  • Űrlap Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának és a Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához (JAR)
  • Űrlap a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzat Jegyzője birtokvédelmi ügyben hozott határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához (JAR)
  • Űrlap darabolt beadvány benyújtásához (JAR)
Kitöltéssel kapcsolatos kérdés vagy hibabejelentéssel kapcsolatban kérjük írjon a bp9perkapu@ferencvaros.hu e-mail címre.


Impresszum  Adatvédelem