NAV tájékoztatása

NAV tájékoztatása

Legálisan és egyszerűen

Amit az egyszerűsített foglalkoztatásról tudni kell2010. augusztus 1-től a korábbi alkalmi munkavállalói, úgynevezett kiskönyves foglalkoztatást az egyszerűsített foglalkoztatás váltotta fel. Az alábbiakban az ezzel kapcsolatos legfontosabb adózási szabályokat foglaljuk össze.

Ki vállalhat egyszerűsített foglalkoztatás keretében munkát?

Egyszerűsített foglalkoztatás keretében jövedelmet szerezhet bármely magyar állampolgár, a bevándorlónak vagy letelepedettnek minősülő személy, sőt az Európai Unió bármely állampolgára. A bevándorlónak vagy letelepedettnek nem minősülő harmadik országbeli állampolgárral kizárólag a mezőgazdasági idénymunka végzésére létesíthető egyszerűsített módon munkaviszony. Ez esetben az egészségbiztosítási szervtől, illetve az adóhatóságtól a szükséges igazolványokat a munkáltató szerzi be.

Érdemes tudni, hogy a tanulói, hallgatói jogviszony megszűnése után az egyszerűsített foglalkoztatás körébe tartozó alkalmi munkára létesített jogviszony a START kártyára való jogosultságot nem zárja ki.

Ki nem foglalkoztatható így?

A munkavállalót védő fontos szabály, hogy akit nem egyszerűsített foglalkoztatás céljából létrejött munkaszerződéssel foglalkoztat a munkáltatója (azaz „rendes” munkaviszonyban áll), annak a munkaszerződése nem módosítható egyszerűsített foglalkoztatásos munkaszerződésre. Nem létesíthető egyszerűsített foglalkoztatás keretében munkaviszony a költségvetési szerveknél, az önkormányzati és állami hivataloknál a munkáltató alaptevékenységébe tartozó feladatok ellátására.

Milyen munkák végezhetők?

Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében végzett munka lehet:
· Mezőgazdasági idénymunka, a növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati, vadászati ágazatba tartozó munkavégzés, továbbá a termelő, termelői csoport, termelői szervezet, illetve ezek társulása által a megtermelt mezőgazdasági termékek anyagmozgatása, csomagolása a továbbfeldolgozás kivételével.
· Turisztikai idénymunka, azaz idegenvezetés, lovas szolgáltató tevékenység, szálláshely szolgáltatási, illetve tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység, valamint utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység.
· Alkalmi munka, mely gyakorlatilag bármi lehet.

Mennyi időre szólhat?

A törvény szigorú időkorlátokat állít fel a munkavállalók védelme érdekében. Ennek alapján egyszerűsített foglalkoztatásra kizárólag akkor kerülhet sor, ha a végzendő munka valóban alkalmi-, illetve idényjellegű.

Alkalmi munka esetén azonos felek között összesen legfeljebb öt egymást követő naptári napig, egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb tizenöt naptári napig, és egy naptári éven belül összesen legfeljebb kilencven naptári napig létesíthető határozott időre szóló munkaviszony. Az idénymunkára azonos felek között, határozott időre szóló munkaviszony időtartama nem haladja meg egy naptári éven belül a százhúsz napot. Abban az esetben, ha a munkáltató és a munkavállaló idénymunkára, vagy idénymunkára és alkalmi munkára létesít egymással több ízben munkaviszonyt, akkor ezen munkaviszonyok együttes időtartama a naptári évben a százhúsz napot nem haladhatja meg.

Lényeges, hogy a fenti időkorlátok esetleges túllépése miatt kizárólag a munkaadót terhelik szankciók. Az itt leírt időkorlátokat túllépő foglalkoztatásra már a Munka Törvénykönyve vonatkozik, mely a munkavállalók számára kedvezőbb!

Hogy jön létre a munkaviszony?

Egyszerűsített foglalkoztatás céljából létrejött munkaviszony a felek megállapodása alapján, a munkáltató bejelentési kötelezettségének teljesítésével keletkezik. Amennyiben azonban a munkavállaló kéri, a munkaviszonyt az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény melléklete szerinti szerződés megkötésével kell létesíteni, és azt legkésőbb a munka megkezdéséig írásba kell foglalni. A szerződés letölthető a www.nav.gov.hu honlapról a „Letöltések-egyéb/Adatlapok, igazolások, meghatalmazás minták” elérési útvonalon.

Miért jó ez a foglalkoztatási forma?

Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállaló - az Európai Unió másik tagállamában biztosított személy kivételével - jogosult lesz:
· nyugellátásra (a nyugellátás számításának alapja napi 500 forint közteher esetén 1370 forint/nap, napi 1000 forint közteher esetén 2740 forint/nap.),
· baleseti egészségügyi szolgáltatásra, valamint
· álláskeresési ellátásra.

A munkavállalót nem terheli nyugdíjjárulék (tagdíj), egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék, valamint egészségügyi hozzájárulás és személyijövedelemadó-előleg fizetési kötelezettség, tehát az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelemnek a kifizetett munkabér száz százalékát kell tekinteni.
A munkáltató a magánszemély bevételének jogcíméről és teljes összegéről köteles a kifizetéskor bizonylatot adni.

Az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelemről kizárólag az alábbi esetekben kell személyijövedelemadó-bevallást benyújtani:
· az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelem az adóévben a 840 ezer forintot meghaladja vagy
· az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelem mellett más adóbevallási kötelezettség alá eső jövedelem is keletkezett, illetve
· a külföldi személynek az előző két pontban leírtaktól függetlenül, minden esetben.

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályairól részletesebb tájékoztatás olvasható a www.nav.gov.hu honlapon az „Információs füzetek - 2012” elérési útvonalon a 46. sz. tájékoztató füzetben.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Közép-magyarországi Regionális Adó FőigazgatóságaImpresszum  Adatvédelem