Örmény Nemzetiségi Önkormányzat

MEGHÍVÓ

A Ferencvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2013. szeptember 12-én 11.00 órakor rendes testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Ülés helye: IX. Bakáts tér 14. II. emelet

Napirendi javaslat:

1. A Ferencvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi I. félévi gazdálkodása
   1. sz. előterjesztés
   Előterjesztő: Szenttamássy Katalin elnök

2. A Ferencvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása
    2. sz. előterjesztés
    Előterjesztő: Szenttamássy Katalin elnök

3.   Karácsonyi Klubest
     3. sz. előterjesztés
     Előterjesztő: Szenttamássy Katalin elnök

4.   Lukács Béla erdélyi örmény miniszter szoborállításához történt támogatás elszámolása
     4. sz. előterjesztés
     Előterjesztő: Szenttamássy Katalin elnök

5.  Egyebek

Budapest, 2013. szeptember 03.

Tisztelettel

Szenttamássy Katalin sk.
elnökImpresszum  Adatvédelem