Görög Nemzetiségi Önkormányzat

MEGHÍVÓ

A Ferencvárosi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2013. szeptember 06-án 08.30 órakor rendes testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Budapest, Toronyház u. 3. Közösségi Ház

Napirendi javaslat:

1./ A Ferencvárosi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodása
  1. számú előterjesztés
  1. számú melléklet
  2. számú melléklet
  3. számú melléklet
Előterjesztő: Thomou Anna elnök

2./ A Ferencvárosi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása
  2. számú előterjesztés
  4. számú melléklet
  5. számú melléklet
Előterjesztő: Thomou Anna elnök

3./ Képviselők költségtérítése
  3. számú előterjesztés
Előterjesztő: Thomou Anna elnök

4./ A szeptember 14-i Lakótelepi Mulatságokon való részvétel
  4. számú előterjesztés
Előterjesztő: Thomou Anna elnök

5./ Bakáts téri Búcsún való részvétel
  5. számú előterjesztés
Előterjesztő: Thomou Anna elnök

6./ 2013. évi Feladatalapú támogatás megigénylése
  szóbeli előterjesztés
Előterjesztő: Thomou Anna elnök

7./Görög Családi Sportnap
  6. számú előterjesztés
Előterjesztő: Thomou Anna elnök
 
8./Egyebek

Thomou Anna s.k.
elnökImpresszum  Adatvédelem