FŐÉPÍTÉSZI CSOPORT

FŐÉPÍTÉSZI CSOPORT

A Főépítészi Csoport közreműködik a településképi véleményezési és bejelentési eljárásban, ellátja az épített örökség és a településkép védelmével, valamint a terület-, illetve településrendezési tervekkel kapcsolatos feladatokat. Megvalósítja az önkormányzat építéssel kapcsolatos feladatait, valamint a kerület építészeti arculatának és építészeti értékeinek védelmét. Ellátja a telekrendezéssel kapcsolatos és térinformatikai feladatokat, továbbá nyilvántartásokat vezet. A Főépítészi Csoport a Főépítész közvetlen irányítása alá tartozik.

Főépítész

Elősegíti a terület- és településrendezési tervek összhangjának kialakulását, figyelemmel kíséri a településrendezési tervek hatályosulását. Ellátja a kulturális örökség védelméről szóló törvényben foglalt feladatokat, illetve közreműködik azok végrehajtásában. Előkészíti az önkormányzat helyi építészeti értékek védelmével kapcsolatos szabályozását. Részt vesz tervtanácsokon. Szakmai véleményével, állásfoglalásaival segíti a kerület egységes építészeti arculatának kialakítását. Részt vesz a településrendezési tervek és eszközök kidolgozásában. Ellátja az állami műemlékvédelemmel és az önkormányzati településképi értékvédelemmel kapcsolatos feladatokat. Részt vesz a településképi véleményezési és bejelentési eljárásban, előkészítve a polgármester döntéseit. Közreműködik a település jellemző szerkezetét és a településképet befolyásoló, illetve meghatározó egyedi építményekkel összefüggő egyeztetési eljárásban. Szakmai tanácsadást nyújt az építtetők és a tervezők illetve ingatlantulajdonosok számára. Gondoskodik a fővárosi és kerületi tervek összhangjáról. Koordinálja az önkormányzat ingatlanegyeztetési, ingatlanrendezési feladatait, előkészíti a tulajdonrendezési javaslatokat. Részt vesz a területi és települési információs rendszerek kialakításában és működtetésében. Rendelkezésre áll a sajtó és egyéb média érdeklődésére, megkeresésére. Egyeztetések, tárgyalások, lakossági fórumok, telektulajdonosi ismertetők levezetése, emlékeztetők elkészítése és nyilvántartása. Közreműködik az Önkormányzat Étv-ben meghatározott építésügyi feladatainak az ellátásában.

cím: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.
postacím: Budapest 9 Posta 1450
telefon: 217-0951, 215-1077/269., Fax: 217-6541
e-mail: foepitesz@ferencvaros.hu

Főépítész: Szűcs Balázs
cím: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.
telefon: 217-0951; fax: 217-6541
e-mail: foepitesz@ferencvaros.hu

Ügyfélfogadási idő:
Főépítész: előzetes egyeztetés alapján
Munkatársak:
Hétfő: 13.00-17.30
Szerda: 9.00-16.00
Péntek: 9.00-12.00

Tájékoztatás a csoport feladatellátásával kapcsolatosan:
feladat mellék
Általános tájékoztatók és információk a főépítész és a Főépítészi Csoport feladatellátásával kapcsolatosan, időpont egyeztetés, térinformatika
(Pál Teodóra)
269.
Szabályozási tervek, értékvédelem, ingatlanok, településképi bejelentés, véleményezés, főépítészi állásfoglalás kérése
(Cséry Ágnes)
(Nagyunyomi – Sényi Anna)

272.
271.
Telekrendezés
(Gönczi Csilla)
279.

Ügyintézés:

- A településképi bejelentési és véleményezési eljárások folyamata (DOCPDF)
- A településképi bejelentési eljárásról és a településképi kötelezésről szóló 8/2013 (IV.04). számú rendelet
  Településképi bejelentés űrlap (DOC, PDF)
  Főépítészi állásfoglalás kérése (DOC, PDF)
  Kérelem településképi véleményezési eljáráshoz (DOC, PDF)
- Hatályos településrendezési eszközök
- Településképi bejelentéshez kötött munkák (példatár)
- Integrált Településfejlesztési Stratégia, Településfejlesztési Koncepció (2015. szeptember)
-  Ferencváros Településképi Arculati Kézikönyve (2017. december)


Programok:

Belső-Ferencváros rehabilitáció 2003-2009


Közérdekű adatok:

A kerületben található védett épületek
Ferencvárosi közterületek és irányítószámok - 2013. január
Ferencváros utcáinak városrészekbe sorolása – 2013 elejétől
Impresszum  Adatvédelem