Pályázat lakásügyi ügyintéző munkakör betöltésére

Pályázat lakásügyi ügyintéző munkakör betöltésére

2020. január 9. | Vagyonkezelés iroda, lakossági, ügyintéző, pályázat

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Jegyzője a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Iroda lakásügyi ügyintéző munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Budapest, 1092 Budapest, Ráday utca 26.

közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet I. 20. Gazdasági és üzemeltetési feladatkör

Ellátandó feladatok:
Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásával kapcsolatos, illetve a bérleti jogviszonyhoz kapcsolódó (jogviszonyfolytatás, lakáscsere, szerződésmódosítás, bérleményellenőrzés, stb.) ügyintézői feladatok ellátása; rehabilitációs és szanálási tevékenységgel összefüggésben, a kiürítendő épületek bérlőinek - megegyezésen alapuló - kihelyezése, a lakásbérlet közös megegyezéssel - pénzbeli térítés fizetésével - történő megszüntetése; előterjesztések készítése a döntésre jogosult bizottságok számára, valamint a határozatok végrehajtása; nyilvántartások vezetése; jogszabály tervezetek előkészítése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérbeadásával kapcsolatos, bérleti jogviszonyhoz kapcsolódó feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Főiskola, a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 20. pontjában az I. besorolási osztályhoz meghatározott felsőoktatásban szerzett iskolai végzettség és szakképzettség,
- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- a közigazgatásban hasonló munkakörben szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
- közigazgatási alapvizsga, szakvizsga

Elvárt kompetenciák:
- Kiváló szintű kommunikáció,
- megbízhatóság, precizitás, pontosság,
- Kiváló szintű konfliktuskezelés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- a 45/2012. ( III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint részletes szakmai önéletrajz; iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata; 90 napnál nem régebbi, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 24.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Aradi Zsuzsanna csoportvezető nyújt, a 215-1077/543 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Elektronikus úton vagyonkezeles@ferencvaros.hu oldalon keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Jegyzője bírálja el legkésőbb a pályázat benyújtására előírt határidőt követő 15 napon belül. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Elektronikus úton vagyonkezeles@ferencvaros.hu e-mail címre küldve a tárgy mezőben feltüntetve a munkakör megnevezését: „lakásügyi ügyintéző”Impresszum  Adatvédelem