Pályázat Ferencvárosban élő, vagy ferencvárosi iskolában tanuló tehetséges zenei tanulmányokat folytató fiatalok tanulmányát támogató ösztöndíj elnyerésére

Pályázat Ferencvárosban élő, vagy ferencvárosi iskolában tanuló tehetséges zenei tanulmányokat folytató fiatalok tanulmányát támogató ösztöndíj elnyerésére

2019. október 31. | pályázat, felhívás, zenei tanulmányok, ösztöndíj, támogatás, tehetség, „Zenei ösztöndíj”, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

 

A Ferencvárosi „deák” Közalapítvány pályázatot hirdet Ferencvárosban élő tehetséges zenei tanulmányokat folytató fiatalok tanulmányát támogató ösztöndíj elnyerésére „Zenei ösztöndíj” címmel.

1. A pályázat célja
Ferencvárosban élő, tehetséges, anyagi okok miatt tanulmányaik folytatásában hátrányos helyzetben lévő, jó tanulmányi eredménnyel rendelkező diákok zenei tanulmányainak megalapozását támogatja.

2. A pályázók köre
Azok a Ferencvárosban élő, 10–21 éves kor közötti, nappali tagozatos tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók. Nem pályázhatnak, akik 2019. évben már nyertek támogatást.

3. Támogatható célok, tevékenységek, elszámolás

  • zeneiskolai térítési díj és tandíj finanszírozása,
  • hangszervásárlás támogatása 3 éve tanult hangszerre (zeneiskola igazgatójának javaslata alapján) maximum 100 000 Ft,
  • kottavásárlás,
  • hangszerjavítás,
  • zeneiskolai tanulmányokat kiegészítő hangverseny-, és koncertjegyek finanszírozása,

Támogatás összege: személyenként maximum 20 000 Ft.

4. Pályázat benyújtásának határideje, helye
A pályázat benyújtásának ideje: 2019. november 15. 12.00 óra.
A pályázati adatlap elérhető a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal www.ferencvaros.hu honlapján, valamint nyomtatott formában a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal, Közszolgáltatási Iroda - Ügyfélszolgálati Kirendeltségek
A pályázatok kizárólag adatlap kitöltésével nyújthatók be. A pályázatot 1 eredeti példányban, zárt borítékban, az alábbi címeken lehet benyújtani:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal,
Közszolgáltatási Iroda – Ügyfélszolgálati Kirendeltségek
1092 Budapest Bakáts tér 14.
1098 Budapest, Toronyház u. 3/b.
1097 Budapest, Ecseri út 19.

A borítékon fel kell tüntetni a pályázati felhívás címét:
„Zenei ösztöndíj”

5. A pályázathoz kötelezően benyújtandó dokumentumok

  • adatlap,
  • lakcímkártya másolata.

6. Pályázatkezelés, bírálat
Csak a határidőre beérkezett, hiánytalanul és pontosan kitöltött, aláírt (szülő/gondviselő) adatlappal rendelkező pályázati anyagok érvényesek. Hiánypótlásra nincs lehetőség. A pályázati anyagot nem áll módunkban megőrizni vagy visszaküldeni. A beérkezett pályázatokat a Kuratórium értékeli, a pályázat eredményéről a benyújtási határidőt (2019. november 15.) követő 30 napon belül dönt. A pályázat eredményéről elektronikus levélben értesítjük a pályázókat. A döntés ellen fellebbezésre nincs lehetőség.

A pályázathoz az alábbi dokumentumok tölthetőek le:
Adatlap























Impresszum  Adatvédelem